1-7-2019: Olieproductiebeperking lijkt noodzakelijk | NIFE Energieadvies

1-7-2019: Olieproductiebeperking lijkt noodzakelijk

De prijzen voor de lange termijn zijn na een lichte stijging wederom iets teruggelopen maar een echte daling lijkt er nog steeds niet in te zitten. Omdat de prijs van olie op dit moment wat opwaartse druk vertoont zou de gasprijs hierdoor ook mee omhoog kunnen bewegen. Fundamenten voor een hogere gasprijs zijn er vooralsnog niet te vinden omdat gas in overvloed aanwezig lijkt te zijn gezien het grote aanbod van LNG. Het grote aanbod van LNG kan wellicht de future prijzen omlaag brengen tenzij de vraag voor de opwek van elektra met name in Azië verder gaat toenemen. In Azië neemt de vraag toe omdat de stook van kolen te verontreinigend is. Door de handelsoorlog tussen China en Amerika is de vraag naar elektra wat aan het afnemen en zo ook de vraag naar LNG, hierdoor zetten de schepen met grotere regelmaat koers naar Europa.

Elektriciteit

Door de aanhoudende gunstige weersomstandigheden is de opwek van zon- en windenergie van een dermate goed niveau dat de elektra spotprijs nog altijd laag blijft. Ook het lage niveau van daggas draagt bij aan een lage spotprijs. Het gebruik van kolen wordt door marktwerking van o.a. de CO2 emissierechten al behoorlijk afgebouwd, de prijs van kolen is daarom alleen dit jaar al zo’n 30% gedaald.

Voor de lange termijnprijs is de gehele jaar al een gelijkblijvend zijwaarts prijsniveau te zien, ondanks dat de prijs van kolen flink gedaald is.

Voor kolencentrales is het op dit moment geen probleem om er even tussenuit te gaan, zo zijn er diverse centrales zoals de MPP3 van Uniper, de Rotterdam centrale van Engie, de Hemweg van Vattenfall en de amer-centrale van RWE afgeschakeld, voor gepland en ongepland onderhoud.

De uitwisseling van elektra van landen onderling in Europa is erg goed. Omdat de productie in Frankrijk d.m.v. kerncentrales optimaal is wordt er via België elektra naar Groot Brittannië geëxporteerd en Nederland importeerde vanuit Noorwegen om vervolgens weer te exporteren naar Duitsland.

Olie

Als het aan Saoedi Arabië ligt wordt de beperking van de olieproductie met 9 maanden verlengd. Rusland geeft aan ook door te willen gaan met beperken, maar dan voor een periode van 6 maanden. Vandaag komen de OPEC-landen en o.a. Rusland bijeen om te praten over het verlengen van de productiebeperkende maatregelen, de termijn zal vermoedelijk het enige te bepraten onderwerp zijn.

Amerikaanse sancties tegen Venezuela en Iran hebben de totale productie van OPEC onder druk gezet, aanzienlijk meer dan de eigen productiebeperkingen van OPEC, maar veel hangt nog steeds af van de andere grote producenten van de OPEC, Saoedi-Arabië en Irak. Irak zou boven zijn quotum produceren en is actief op zoek naar een verhoging van de productie. Zelfs als OPEC een overeenstemming bereikt om door te gaan met de huidige beperkende maatregelen.