1-8-2017: Nederlandse boeren belangrijkste producent duurzame energie | NIFE Energieadvies

1-8-2017: Nederlandse boeren belangrijkste producent duurzame energie

De Nederlandse agrarische sector is de belangrijkste producent van duurzame energie. Dat schrijft  ABN Amro in de publicatie ‘Agrarisch: circulair van huis uit’. De Nederlandse land- en tuinbouw is betrokken bij de productie van maar liefst 42 procent van duurzame energie. Dat is bijvoorbeeld doordat ze investeren in duurzame energie zoals het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw of het gebruik van restwarmte of hun land verhuren aan windmolenexploitanten. Ze verbruiken zelf 4,9 procent van alle energie.

Laagste ecologische voetafdruk

Volgens de bank hebben Nederlandse boeren de laagste ecologische voetafdruk ter wereld, wat Nederlandse boeren doen heeft het minste effect op milieu en klimaat. Dit is vooral af te meten aan de hoge opbrengst per kilo’s product en door de hoogwaardige productiviteit van de agrarische sector.

Het rapport stelt vast dat per kilo landbouwproduct de gezamenlijke ‘voetafdruk’ van onder meer CO2, energie, gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica in Nederland het kleinst is.  De CO2-uitstoot is sterk verlaagd door de inzet van biomassa en Nederland scoort internationaal hoog met het tegengaan van voedselverspilling.

Het gebruik van antibiotica in de veeteelt daalde tussen 2009 en 2016 met 64 procent. In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft van het niveau van de jaren tachtig. Om ziektes en insecten tegen te gaan gebruiken akker- en tuinbouwers steeds vaker biologische middelen en natuurlijke vijanden.

Bron: www.ltonoord.nl