11-3-2019: OPEC wil ‘marktevenwicht’ beoordelen | NIFE Energieadvies

11-3-2019: OPEC wil ‘marktevenwicht’ beoordelen

Aan het begin van de afgelopen week kon de gasprijs nog enigszins stijgen door de hogere olieprijs en de hoge kolenprijs. Maar naarmate het einde van de week naderde daalde de kolenprijs en hiermee ook de gasprijs. Uiteraard speelde hierbij ook de warme weersverwachtingen een rol en bijzonder goede aanvoer van gas. De gasopslagen blijken op het moment reeds vol te zitten. Dit komt uiteraard door de zeer milde winter, waardoor er minder gas gebruikt is, maar ook door de aanvoer van veel LNG en het simpele feit dat er minder opslagen zijn.

Elektriciteit

De vraag naar kolen vanuit China was afgelopen week een stuk lager. Hierdoor kon de steenkoolprijs met een aantal dollar per ton zakken, waardoor op haar beurt de elektriciteitsprijs voor de lange termijn iets kon dalen. Zoals altijd is de prijs van CO2-emmissierechten hierbij ook van invloed. Deze steeg aan het begin van vorige week wat, maar later in de week zakte deze toch nog iets. Er is meer vertrouwen in een soepelere Brexit en het opwekken van elektriciteit met gas in plaats van kolen helpt ook mee aan de daling van de CO2-emissieprijs.

De korte termijnprijs had weer te maken met een goede opwek vanuit windkracht en kwam gedurende de hele vorige week niet boven een gemiddelde APX-dagprijs van 45 euro per megawatt.

Olie

Afgelopen week liep de olieprijs weer iets op. De voorraden ruwe olie waren weliswaar gegroeid, maar de voorraden geraffineerde brandstoffen zijn daarentegen juist iets afgenomen en ook nog eens meer afgenomen dan verwacht. De flinke productie van de Verenigde Staten lijken toch teniet gedaan te worden door de productiebeperkingen van de OPEC en de lopende handelssancties tegen Iran en Venezuela. 

Olie is dit jaar meer dan 20% gestegen door de productieverminderingen van 1,2 miljoen vaten per dag door de OPEC-landen en hun partners, in het bijzonder Rusland.

Het wel of niet doorzetten van de beperking van de olieproductie door de OPEC-leden zou in april worden besloten. Bronnen melden afgelopen week dat dit besluit zal worden uitgesteld tot de vergadering in juni. De OPEC heeft namelijk meer tijd nodig om het verloop van het ‘marktevenwicht’ te beoordelen.

Voor wat betreft de Iraanse handelssancties zijn er een aantal landen, waaronder India, die bij uitzondering wel olie mogen importeren vanuit Iran. Deze landen dringen nu bij de Verenigde Staten aan deze uitzonderingspositie te verlengen, de ontheffing geldt op dit moment tot eind mei.