11-5-2020: Aanbod gas en elektra groter dan vraag | NIFE Energieadvies

11-5-2020: Aanbod gas en elektra groter dan vraag

Stabiele lage prijzen op de dagmarkt van gas is het beeld wat we de afgelopen weken voorbij zien komen. Reden hiervoor is het royale aanbod van pijpleidinggas uit Noorwegen en Rusland en de aanvoer van voornamelijk Amerikaans LNG. Amerika wil graag een marktaandeel opbouwen in Europa en Noorwegen en Rusland willen graag hun marktaandeel behouden waardoor het voor elk van de aanbieders dringen is om te mogen leveren wat resulteert in lage prijzen. Voor de lange termijnprijzen is aanvankelijk een lichte daling gezien maar later ook weer een stijging, wellicht in navolging op de stijgende koers van olie.

GasTerra heeft onlangs haar visie voor de energiedrager gas tot 2030 gepubliceerd. GasTerra verwacht dat CO2-neutraal gas in het lopende decennium en daarna een steeds groter aandeel in de energievoorziening zal krijgen. Dit houdt niet in dat aardgas snel van het toneel zal kunnen verdwijnen. Het feit dat de winning in Groningen zal stoppen en de productie uit kleinere velden snel terugloopt, betekent niet het einde van aardgas. Dat zou, met het oog op de ambitieuze klimaatdoelen waar Nederland aan moet voldoen, ook niet verstandig zijn. Aardgas kan als minst belastende fossiele brandstof een aanzienlijke en effectieve bijdrage leveren aan uitvoering van het nationale én internationale klimaatbeleid. Het zal naast elektriciteit, aardwarmte en restwarmte een belangrijke brandstof blijven.

analyse energieadvies zakelijk

Dagprijzen elektra gemiddeld circa 1 cent gedaald sinds Corona

De dagprijzen zijn sinds de uitbraak van het coronavirus met gemiddeld circa 1 cent gedaald en zijn hiermee op een zeer laag niveau aangekomen. Ook afgelopen week resulteerde, door een lage vraag en een groot aanbod van zon en windenergie, in lage prijzen. De lange termijnprijzen zijn stabiel en zijn continu afhankelijk van de prijs van CO2-emissierechten en kolen. De prijzen van kolen en CO2-emissierechten houden elkaar in evenwicht, als de één stijgt dan daalt de ander waardoor er in de prijs van elektra weinig verandert.

In België zijn nieuwe gebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens op zee, zo’n 32 kilometer voor de kust aan de Franse grens. Hiermee verdubbelen ze hun groene energie vermogen in totaal tot 8 gigawatt.

In Engeland heeft de netbeheerder een contract afgesloten met een kernenergieproducent om de centrale voor een aantal weken buiten gebruik te stellen omdat het net overbelast is geraakt door het vele aanbod van zon en windenergie en de uitval van de vraag. Ook ontvangen eigenaren van kleine productie-installaties een vergoeding om de installaties uit te schakelen.

In Denemarken ontvingen energieproducenten in 2019 bij elkaar €16,5 miljoen om niet te leveren aan het Duitse netwerk. Op momenten dat de windenergieproductie hoog is kan het net het aanbod niet verwerken en wordt er betaald om niet te leveren.

Lichte vraagstijging olie

De vraag naar olie en benzine is mondiaal licht gestegen en dit is te zien in de prijs van olie, deze is gestegen. De stijging is o.a. gebaseerd op de grote afname door de Amerikaanse en Chinese overheid. Deze overheden hebben de strategische (militaire) oliereserves vergroot waardoor er veel olie van de markt verdwenen is. Ook de Saoedi’s hebben de olieprijs verhoogd waarmee ze aangeven te verwachten dat de markt zich gaat herstellen.

Uit de wekelijkse telling van de Amerikaanse olievoorraad blijkt dat de voorraad ook afgelopen week is gegroeid en wel met 4,5 miljoen vaten ruwe olie. Deze groei van de voorraad is circa 3 miljoen vaten minder dan de markt vooraf had verwacht, hierdoor is er opwaartse prijsdruk ontstaan. Ook bleek dat de voorraad benzine is afgenomen als gevolg van een versoepeld coronabeleid waardoor meer Amerikanen de auto gaan gebruiken.