12-5-2017: Kleurloze markt | NIFE Energieadvies

12-5-2017: Kleurloze markt

Voor gas zien we een mooie daling voor de lange- en korte termijncontracten. De lange termijncontracten reageren hiermee iets later op de beweging van de olieprijzen. De dagcontracten reageren heel direct op de weersvoorspellingen, deze laten zien dat warm weer in aantocht is.

Voor de langere termijn ontbreekt het aan impulsen in de gasmarkt om veel af te wijken van de huidige koers. Het overschot aan gas gaat alleen nog maar toenemen vanuit Rusland, de vermoedelijke stijging van het aanbod wordt geschat op 6 procent, hierdoor is het niet denkbaar dat de gasprijs heel hard zal gaan stijgen. Ook wordt verwacht dat het aanbod van LNG gas binnen een paar jaar zelfs met 20 procent zal toenemen.

Elektriciteit

Aangezien het nog altijd enigszins wisselvallig weer was aan het begin van afgelopen week met relatief lage temperaturen waren de korte termijnprijzen vrij hoog. Pas halverwege de week daalden de APX-prijzen door de stijgende temperaturen. Niet alleen de temperatuur speelde een rol, ook de beperkte duurzame windproductie droeg hieraan bij. Voor de lange termijnprijzen werd de afgelopen week de prijs bepaald door de, aan het begin van de week, lage olieprijs die ervoor zorgde dat de steenkoolprijs eveneens de weg naar beneden kon vinden. Ook de grote kolenvoorraden, door een lage vraag naar de grondstof, doet de prijs ervan dalen. Desondanks zakte de prijs voor de lange termijncontracten maar langzaam.

De afgelopen week werd het grootste Nederlandse windpark op zee geopend. Windpark Gemini ligt zo’n 55 kilometer boven Ameland en heeft een vermogen van 600 megawatt in de vorm van 150 windmolens. Het park kan genoeg stroom opwekken om 785.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Met Windpark Gemini wordt in één keer het opgestelde Nederlandse windvermogen op zee verdrievoudigd. Een stap dus richting het verwezenlijken van de verplichtingen die het in 2013 gesloten Energieakkoord voorschrijven. Hierin is afgesproken dat Nederland in 2020 14 procent van de energieopwekking duurzaam doet.

Olie

Afgelopen week is de olieprijs gestegen als gevolg van een kleine afname van de voorraden in Amerika. Ook begint de onrust op de markt toe te nemen door het geplande overleg op 25 mei in Oostenrijk, van de olieproducerende landen welke deelnemer zijn van de productiebeperkende maatregelen. Over de uitkomst valt te speculeren, er zijn simpel gezegd 3 opties mogelijk. Ze kunnen besluiten om de afspraak voor olieproductie beperking stop te zetten, het gevolg zal een forse daling van de olieprijs met zich meebrengen en hier is niemand bij gebaat. Als ze besluiten de huidige afspraken voor productiebeperking te verlengen, dan gaan de landen die hier niet aan meedoen de productie opvoeren waardoor de koers stabiel blijft of zelf nog iets daalt. Maar wat ook zeer waarschijnlijk zou kunnen zijn is dat ze onder aanvoering van Saudi Arabië besluiten om de olieproductie nog verder te gaan verlagen, dit zou de prijs weer iets kunnen laten stijgen.