14-4-2017: Oliemarkt meer in evenwicht? | NIFE Energieadvies

14-4-2017: Oliemarkt meer in evenwicht?

De vraag naar gas is op dit moment licht gestegen, hierdoor zijn de prijzen voor gas ook licht gestegen en ook onder invloed van de stijging van de oliekoers. De vraag naar gas is gestegen doordat weersomstandigheden onder het seizoengemiddelde zijn, dit is met name van invloed op de korte termijn contracten. Voor de lange termijn contracten is er ook een stijging van de vraag gezien, doordat het injectieseizoen voor de gasopslag-velden weer is begonnen. Het injectieseizoen is vlot begonnen en er zouden in het buitenland al weer een aantal velden gevuld zijn, in Nederland lopen we hiermee achter. Wel zijn er nog vraagtekens bij het opslagveld in Engeland “Rough” dit is een immens veld waarvan het nog niet bekend is of het dit jaar gevuld gaat worden, dit levert nog steeds een onzekerheid op voor de prijsvorming.

Elektriciteit

Vorige week steeg de kolenprijs nog door de aanvoerproblemen van kolen als gevolg van de orkaan Debbie in Australië. Afgelopen week leek deze aanvoerbeperking te zijn opgelost en zakte de steenkoolprijs, hierdoor kwam een daling van de elektriciteitsprijzen op de lange termijn tot stand. Echter door de stijgende olieprijs werd deze daling halverwege de week tenietgedaan. De korte termijnprijzen waren relatief laag aan het begin van de afgelopen week door het mooie weer van dat afgelopen weekend. Ook hier kwam halverwege de week verandering in door de veranderende weerssituatie en door uitval van een aantal kolencentrales.

Olie

De stijging van de olieprijs die vorige week werd ingezet heeft ook de afgelopen week doorgezet. De stijging heeft te maken met een aantal wereldwijde politieke ontwikkelingen. De stijging wordt veroorzaakt door een aantal incidenten op dit vlak: de Amerikaanse raketaanval op Syrië, de opstelling van Rusland hierin en vandaag komt daar de spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea bij. De stijging wordt daarnaast ook bepaald door de verwachting dat de olie beperkende afspraken tussen de OPEC-landen wellicht kunnen worden verlengd en de daling van de olievoorraden in de Verenigde Staten. Het enige tegenbericht in het geheel is dat de Amerikanen de productie van schalie-olie hebben opgevoerd.

Het Internationale Energieagentschap (IEA) zegt het volgende over de huidige ontwikkelingen in de oliemarkt: “Vraag en aanbod op de oliemarkt zijn de afgelopen tijd min of meer in evenwicht geraakt, na een lange periode van een duidelijk overaanbod”.