17-2-2017: Olie in parkeerstand | NIFE Energieadvies

17-2-2017: Olie in parkeerstand

Gas

De daggasprijs zakte de afgelopen week flink in reactie op het relatief warme weer in Europa. Niet alleen het weer was hiervan de oorzaak, ook was er een goede aanvoer van gas uit Noorwegen, Rusland en LNG. Deze goede aanvoer, naast het milde weer, heeft ervoor gezorgd dat de gasopslagen in Nederland nog voor ruim 24 procent gevuld zijn. Eind maart start het vulseizoen, deze hoeveelheid in opslag zou voldoende moeten zijn gezien de huidige weersomstandigheden. Voor de langere termijn veranderde niet heel veel. Afgelopen week vond ook het debat in de Tweede Kamer plaats over de gaswinning in Groningen, er lijkt politieke consensus te bestaan over terugdringing van de omvang van het te winnen gas. De markt reageerde hier nog nauwelijks op.

Elektriciteit

De afgelopen week waren de hogere temperaturen en meer zon en wind in Nederland en bijna geheel Europa de verantwoordelijken voor een daling van de elektriciteitsprijs op de korte termijn, de spotmarkt. De prijzen op de lange termijn bleven redelijk stabiel. Ook de dalende steenkoolprijzen zorgden voor de daling op de korte termijn. Eind van deze week werd deze dalende trend in de steenkoolprijs doorbroken door de geruchten dat China opnieuw overweegt de productie aan banden te leggen, daarnaast zijn de kleine steenkoolmijnen de komende twee weken stilgelegd voor inspectie naar aanleiding van een explosie in één van deze ‘kleine’ mijnen.

Olie

De prijs van olie beweegt zich inmiddels al geruime tijd in een bandbreedte van circa twee dollar. Er is dus geen koerswijziging te bekennen ondanks dat de productiebeperking ingesteld is. De reden is dat de voorraden deze week weer flink zijn toegenomen in de Verenigde Staten. In Amerika worden er elke week meer olieplatforms in gebruik genomen en ook is er toename van de schalie olie productie.

Handelaren zouden het risico hoger inschatten dat een koerswijziging met een neerwaartse trend serieuzer genomen moet worden.

Als de dollar nog wat sterker gaat worden zal de olie wat duurder in aanschaf zijn, omdat deze grotendeels in dollars afgerekend wordt. Maar anderzijds zal de vraag kunnen afvlakken waardoor de voorraad nog groter zal worden, met als gevolg dat de prijs ineens een stap terug zou kunnen doen.