18-3-2020: Westlandse tuinders mogen locaties samenvoegen voor WOZ | NIFE Energieadvies

18-3-2020: Westlandse tuinders mogen locaties samenvoegen voor WOZ

Goed nieuws voor Westlandse tuinders: zij mogen nu meerdere locaties samenvoegen op één WOZ-beschikking, ook als ze niet direct naast elkaar gelegen zijn. Dat heeft het college van B&W besloten.

Sinds 1 januari dit jaar is de ODE fors gestegen, tot wel 177%. Vooral telers gaan hierdoor fors meer betalen. Door het kunnen samenvoegen van meerdere locaties op één WOZ, kan er gesommeerd worden. Hierdoor hoeven de belastingzones maar één keer doorlopen te worden. En dat scheelt veel geld!

Invloed Corona bij nemen besluit

Glastuinbouw Nederland en VNO-NCW Westland-Delfland verzochten het college deze maatregel te nemen, vanwege de grote nadelige financiële effecten die de glastuinbouw ondervindt van de duurdere landelijke energiebelasting. 

Door de verhoging van de ODE ontstonden al initiatieven van accountants en adviesbureaus. De TAAK, overkoepelende organsiatie voor accountants, had al een proefproces op de planning staan voor het laten samenvoegen van meerdere uitééngelegen locaties op één WOZ-beschikking. Dat het zover niet hoeft te komen en B&W zelf het besluit neemt dit te accepteren, is positief. Het coronavirus, dat veel tuinders hard treft, heeft aan dit besluit bijgedragen.

NIFE voert sommatie uit

NIFE helpt de tuinders om de sommatie uit te voeren. Zij doen dit al jaren bij tal van bedrijven met locaties die naast elkaar liggen. Ook voor deze extra groep tuinders die nu ook kunnen sommeren, gaan zij aan de slag. Hoe de praktische uitwerking precies zal zijn onderzoekt NIFE nog.