19-5-2017: Kunstmatige impulsen | NIFE Energieadvies

19-5-2017: Kunstmatige impulsen

Als reactie op de stijging van de olieprijs is ook de prijs van het lange termijn gas licht gestegen. Voor het daggas is de koers stabiel gebleven, dit kan duiden op een hoge vraag naar gas voor het vullen van gasopslagvelden. Gezien de grote aanvoer capaciteit van gas is het opmerkelijk dat de koers niet lager is op dit moment, het is niet uit te sluiten dat de huidige koers een gevolg is van een kunstmatige impuls.

De hoeveelheid groen gas in het Nederlandse gasnet groeit gestaag. In 2016 is er een toename van ingevoerd groen gas van 25%  ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal is er 81,4 miljoen kuub aan het net toegevoegd wat een stijging van 16,2 miljoen kuub betekent. De toename is hoofdzakelijk een gevolg van de extra productie van de huidige invoerders. Het totaal geproduceerde groen gas is nog minder dan 1 procent van het totale gas verbruik in Nederland. Als in de toekomst de producenten een SDE+ beschikking ontvangen zal het aanbod verder kunnen groeien.

Elektriciteit

De stijgende olieprijs was pas aan het einde van de afgelopen week deels verantwoordelijk voor een lichte stijging van de lange termijn elektriciteitsprijzen. De echte veroorzaker van de stijging was zoals meestal de duurdere steenkoolprijs. Nu zorgt een hogere olieprijs meestal voor een stijging van de steenkoolprijs, maar dit is niet de enige reden. De lagere dollar is voor Europese kopers reden tot extra vraag aangezien de kolen in dollars zijn geprijsd. Wat ook meespeelt zijn de eventueel opkomende transportproblemen van steenkool uit Australië. Na de moeilijkheden rondom orkaan Debbie een aantal weken geleden lijkt het transport nu hinder te gaan ondervinden van hevige regenval die overstromingen  en modderstromen veroorzaakt.

De spotmarktprijzen bleven de gehele afgelopen week binnen een bandbreedte van 30 en 40 euro per Megawattuur met een licht dalende trend. Dit terwijl er op het moment nog redelijk wat centrales in onderhoud zijn en de duurzame bronnen nog niet heel veel vermogen toevoegen.

Olie

Deze week is de onrust op de oliemarkt toegenomen naarmate de datum dichterbij komt waarop de olie productiebeperkende landen beslissen of ze verder gaan met beperkende afspraken of niet. Deze beslissing wordt genomen op 25 mei. Handelaren zijn bang om een koers rally naar boven of juist naar beneden mis te lopen, dit is de reden dat er gedurende de handel soms flinke pieken en dalen te zien zijn. Over het algemeen zijn er meer handelaren die een stijging van de koers naar de toekomst zien, het zijn op dit moment de positief ingestelde handelaren die de overhand hebben. De koers is hierdoor van week op week gestegen met circa 5 procent. De oorzaak van de positieve stemming is bijvoorbeeld een mededeling dat Saudi Arabië en Rusland de olie beperkende maatregel willen verlengen. Dat de koers stijgt na deze berichtgeving is best opmerkelijk omdat er genoeg landen zijn die juist meer gaan produceren bij deze huidige olieprijs. De koers kan de ook weer hard dalen als de voorraad in Amerika niet snel af gaat nemen.