2-5-2017: Restwarmte datasector aangeboden | NIFE Energieadvies

2-5-2017: Restwarmte datasector aangeboden

De Dutch Datacenter Association (DDA), de vereniging van datacenters in Nederland, heeft het toekomstige kabinet aangeboden om slim gebruik te maken van de restwarmte die datacenters produceren. Die restwarmte biedt het, onder bepaalde randvoorwaarden, volledig gratis aan.

Stijn Grove, directeur van DDA: “We leven in tijden van grote verandering. De steeds verdergaande digitalisering raakt alle sectoren van de samenleving en economie. Bedrijfsmodellen worden omgegooid en nieuwe sectoren ontstaan door de mogelijkheden die het internet biedt. Tegelijkertijd voltrekt zich ook een ingrijpende transitie naar duurzame energie. De digitale transformatie en de verduurzaming van de energievoorziening kunnen hand in hand gaan als de juiste kansen aangegrepen worden. Datacenters kunnen daarbij, als fundament van de digitale economie, een sleutelrol vervullen door de restwarmte die zij produceren te gebruiken om andere gebouwen te verwarmen.”

Restwarmte

Het grootste gedeelte van de stroom die datacenters verbruiken, wordt omgezet in warmte. Deze restwarmte wordt momenteel echter niet of nauwelijks gebruikt. De potentie ervan is echter groot en het benutten ervan is een logische stap richting een volwaardige circulaire economie, stelt DDA.

Grove: “Deze door groene stroom opgewekte hoogwaardige, laag calorische restwarmte kunnen we hergebruiken. Huizen, kantoren en kassen kunnen met deze warmte worden verwarmd. Industriële processen kunnen sneller verduurzamen. Hiermee halen we de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie eerder, versnellen we de energietransitie en hoeven we minder gas te winnen. Dit is iets dat, gezien de problematiek in Groningen en de slinkende gasvoorraad, een belangrijk maatschappelijk voordeel biedt.”

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl