2-6-2020: Nord Stream II voltooid in 2020 | NIFE Energieadvies

2-6-2020: Nord Stream II voltooid in 2020

Door een royaal aanbod en de lage vraag zijn de gasprijzen stabiel gebleven. Het aanbod is licht afgenomen maar dit heeft geen invloed op de prijsvorming gehad. De verwachting is dat als de prijs van gas oploopt, de aanvoer van Amerikaans LNG toe zal nemen waardoor de prijsstijging wordt afgevlakt.

Rusland heeft afgelopen week wederom verklaard dat de aanleg van de Nord Stream II voltooid zal worden. Dit ondanks de extra sancties die Amerika tegen Rusland wil laten ingaan indien de aanleg van de gaspijplijn afgerond zal worden. De aanleg van de leiding zal naar verwachting voor het einde van 2020 gerealiseerd zijn. Het staatsoliebedrijf van Qatar heeft erg veel vertrouwen in de toekomstige prijsvorming van gas. Het bedrijf maakte onlangs bekend 17 miljard Euro te gaan investeren in LNG tankers. Hiermee wil het bedrijf de enorme gasvoorraad van het land Qatar ten gelde gaan maken. Qatar is op Australië na de grootste producent van LNG en zijn van plan de grootste te worden.

Elektriciteit

De grondstoffen voor elektra zijn stabiel waardoor de lange termijnprijs voor elektra ook stabiel is. Voor de daghandel zijn de onderliggende kosten van productie ook stabiel en royaal waardoor de prijs al geruime tijd stabiel op een laag niveau bivakkeert.

Vanuit Engeland wordt regelmatig aan Nederland veel elektra geleverd ondanks dat de prijzen in Nederland ook al laag zijn. Reden hiervoor is dat het verbruik in Engeland door de Coronacrisis drastisch is afgenomen waardoor het aanbod groter is dan het verbruik. De prijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn zeer regelmatig negatief en afgelopen weekend bijna zelfs gedurende een etmaal lang. Er zijn diverse centrales die voor gepland onderhoud op korte termijn tijdelijk zullen sluiten. Er zal uitsluitend noodzakelijk onderhoud gepleegd worden, al het minder urgente onderhoud wordt door de coronamaatregelen doorgeschoven.

Olie

Deze week komen de OPEC leden en bondgenoten mogelijk bijeen voor overleg. Het overleg wordt mogelijk vervroegd om te bespreken of de productiebeperkende maatregelen zoals afgesproken van kracht blijven of dat er verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn. De afspraak was dat de beperking van 10 miljoen vaten per dag in de maanden mei en juni van kracht zouden zijn en voor juli de beperking zou worden afgezwakt tot 8 miljoen vaten per dag. Er zouden leden zijn die voor de maand juli en verder de beperking willen doortrekken zoals de maanden mei en juni maar er zijn ook leden die gebukt gaan onder de huidige beperking en hebben aangegeven de productie te gaan opvoeren per 1 juli.

De Amerikaanse voorraad bleek afgelopen week tegen de verwachting in te zijn gestegen in plaats van gedaald zoals was verwacht door analisten. De voorraad toename was bijna 8 miljoen vaten, als we dit wegzetten tegen de verwachting van een afname van bijna 2 miljoen dan is het verschil bijna 10 miljoen vaten. Een neerwaartse druk kan veroorzaakt worden door de oplopende spanningen tussen Amerika en China over het verschil van inzicht met betrekking tot de onafhankelijkheid van Honkong. China zou gestopt zijn met de import van sojabonen en vlees uit Amerika.