20-4-2018: Trump accepteert kunstmatig opdrijven olieprijs niet | NIFE Energieadvies

20-4-2018: Trump accepteert kunstmatig opdrijven olieprijs niet

De prijs van gas op de daghandelsmarkt daalde aanvankelijk deze week met ruim één cent, om tegen het einde van de week weer circa een halve cent te stijgen. De middellange termijnprijs steeg zeer licht en de lange termijnprijs daalde licht, al met al was er voor de lange termijn niet echt een richting. De korte termijnprijzen reageren naar het zich laat aanzien op de bewegingen van de olieprijs en de stijging van de kolenprijs. De kolenprijs is van belang omdat gas een perfecte stand-in voor kolen is. Ook een reden voor de stijging voor de korte termijn is het achterblijvende aanbod vanuit diverse landen door productieproblemen in combinatie met de vraag naar gas die op redelijk niveau blijft ondanks de warmere weersomstandigheden.

Elektriciteit

De koers van de lange termijncontracten is gedaald aan het begin van de week maar inmiddels weer licht aan het stijgen. De oorzaak kunnen we vinden in de grilligheid van de kolen- en olieprijzen. Ook de stijging van de CO² emissierechten is een oorzaak. De korte termijnprijzen hebben een vlak niveau gevonden door o.a. de stabiele opwek van zon- en windenergie. Het prijsniveau had lager kunnen uitvallen als er geen stakingen geweest zouden zijn in Frankrijk, onder het kerncentrale personeel. Ook een storing aan de Norned-kabel heeft een opwaartse druk aan de prijs gegeven.

Olie

Deze week vindt er weer een OPEC vergadering plaats met als grootste onderwerp op de agenda het al dan niet verlengen van de ingestelde productiebeperking. Deze afspraken lopen eind 2018 af. De vraag is of de beperking nog zin heeft omdat het overschot van ruim 300 miljoen vaten ruwe olie is afgenomen tot een kleine 50 miljoen vaten. Deze afname van het overschot is in ruim een jaar tot stand gekomen. Er mag aangenomen worden dat in de loop van 2018 het volledige overschot zal verdwijnen. Hiermee komt een eind aan de overvoering van de markt. De daling van het overschot is overigens niet alleen het gevolg van de productiebeperkende afspraken. De oorzaak moet ook gezocht worden in de afnemende productie van Venezuela. Dit land verkeerd o.a. in een economische crisis, waardoor de overheid niet voldoende financiële middelen heeft om olie op te pompen. De productie is in ruim een jaar tijd bijna gehalveerd.

De Amerikaanse President Donald Trump heeft via een Twitter bericht laten weten het kunstmatig opdrijven van de olieprijs door de OPEC-leden en Rusland niet te accepteren. De koers van olie reageerde op dit bericht met een daling van de prijs als gevolg.

Deze week bleek uit cijfers dat de olievoorraad in Amerika met circa 1 miljoen vaten ruwe olie is afgenomen. Dit was toch nog meer dan analisten verwachtten, met als gevolg dat de prijs omhoog ging.