22-10-2020: SDE+: in derde kwartaal 27 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd | NIFE Energieadvies

22-10-2020: SDE+: in derde kwartaal 27 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd

In het derde kwartaal van 2020 zijn via de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 27 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd dan in 2019. Dat blijkt uit gegevens van CertiQ.

In de maand september 2020 zijn er via de SDE+-regeling volgens CertiQ 343 pv-projecten opgeleverd met een totaalvermogen van 256,9 megawattpiek. Dat is ruim 3,5 keer zoveel als in de maand september 2019 toen er 71,9 megawattpiek aan pv-systemen werd opgeleverd.

Onduidelijkheid
Vergelijkt men voor de SDE+-regeling het derde kwartaal van dit jaar met het derde kwartaal van het vorige kalenderjaar, dan werd er 440,4 megawattpiek in 2019 geïnstalleerd en 558,2 megawattpiek in 2020. Dat is een groei van 27 procent.

In de eerste 9 kwartalen van 2020 is er via de SDE+-regeling 1.023,4 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. In dezelfde periode vorig jaar werd er 1.048,6 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Belangrijke kanttekening is daarbij dat er voor de maand april 2020 een installatiecijfer van -108,5 megawattpiek werd gepubliceerd door CertiQ. Dit omdat het geïnstalleerde SDE+-vermogen met terugwerkende kracht naar beneden is bijgesteld vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer. Door deze correctie bestaat er nog altijd onduidelijkheid over de exacte hoeveelheid zonnepanelen die in de maand april geïnstalleerd is en daarmee is het vooralsnog nog niet mogelijk om precies vast te stellen hoeveel vermogen aan SDE+-projecten met zonnepanelen er in heel 2020 door CertiQ geregistreerd is. 

Bron: solarmagazine.nl