22-9-2017: Vlakke koersen domineren de markt | NIFE Energieadvies

22-9-2017: Vlakke koersen domineren de markt

De stijging van de gasprijzen lijkt op dit moment tot stand gekomen. De oorzaak hiervan is terug te vinden in de betere weersverwachtingen en de afgeronde werkzaamheden aan gasinstallaties en leidingen. Deze week leverde de elektra markt geen prijs opdrijvende impulsen op de koers van gas.

De gas opslagvelden zijn inmiddels behoorlijk bijgevuld maar nog niet vol, wel kan hierdoor de vraag naar gas licht afnemen wat lagere prijzen kan opleveren.

Elektriciteit

De lange termijnprijzen zijn van week op week nauwelijks gewijzigd, de kort termijnprijs is opgelopen als gevolg van koudere weersomstandigheden en onderhoud aan diverse centrales.

Door de economische groei van China blijft de vraag naar kolen vanuit dit land onveranderd groot. Hierdoor is de prijs van kolen nog altijd aan het stijgen wat resulteert in hogere elektra prijzen. De staking in kolenmijnen in Zuid-Afrika en Australië zorgen voor een lager aanbod waardoor de prijs ook omhoog beweegt. De hogere prijs van kolen biedt wellicht een kans voor producenten welke de productie hadden teruggeschroefd als gevolg van de lage prijzen van het afgelopen jaar, dit kan op termijn zorgen voor een hoger aanbod op de markt waardoor de prijs kan dalen.

Olie

Deze week werd de prijs van olie ondersteund door twee rapporten van de OPEC en het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Ze verklaarden dat de vraag naar ruwe olie geproduceerd door het kartel volgend jaar verder zal toenemen. De olie productiebeperkende overeenkomst loopt nog tot eind maart 2018 maar achter de schermen wordt al druk overlegd over hoe het nadien verder moet. Het IEA verwacht dat de vraag naar ruwe olie dit jaar met 1,7% zal toenemen, het hoogste groeicijfer in twee jaar. De instelling ziet de groei van de vraag de komende vijf jaar vertragen maar wijst er wel op dat de lagere investeringen in exploratie en productie van de voorbije jaren automatisch voor een lagere productie zullen zorgen. Het IEA ziet in China de groei van de vraag naar ruwe olie afnemen. Dit komt omdat de Chinese overheid de meest vervuilende raffinaderijen heeft aangepakt, hierdoor is de vraag naar olie afgenomen.

In Amerika zijn deze week de olie voorraden toegenomen als gevolg van uitval van raffinaderijen nadat orkaan Harvey voorbij trok. Wel toonde de cijfers aan dat dit proces langzaam weer op gang begint te komen.