23-12-2016: Collectieve inkoop helpt mee aan klimaatdoelstelling | NIFE Energieadvies

23-12-2016: Collectieve inkoop helpt mee aan klimaatdoelstelling

Bedrijven kiezen vaak nog voor grijze stroom, omdat de kosten hiervan lager zijn dan die van groene stroom. NIFE Energieadvies koopt energie in voor bedrijven en vindt verduurzaming zo belangrijk dat zij heeft besloten dit mee te nemen in haar onderhandelingen met de leverancier. Met als resultaat dat maar liefst 1.500 kleinverbruik aansluitingen in 2017 groene stroom geleverd krijgen, voor de prijs van grijs.

Deze bedrijven en 1.500 aansluitingen zijn bij elkaar goed voor een verbruik van 55.000.000 kWh. Dit is het equivalent van het jaarverbruik van ongeveer 16.650  huishoudens. Door de vergroening van de stroom dragen de klanten van NIFE hun steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

Duurzame energie

Bij de productie van duurzame elektriciteit is de uitstoot van CO2 lager dan bij grijze energie, of is er zelfs geen CO2 uitstoot. De productie van groene stroom heeft dus minder negatieve effecten op het milieu en ons klimaat, doordat er minder of geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Martine van der Sar, Manager Contractbeheer NIFE Energieadvies: “Wij zijn er trots op dat ons collectief op deze manier bijdraagt aan de doelstellingen. En natuurlijk is het voor de deelnemers ook interessant omdat het hen helpt bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dit uit te dragen naar leveranciers en klanten.”