23-12-2016: Kolen drijven de prijs op | NIFE Energieadvies

23-12-2016: Kolen drijven de prijs op

Gas

Door alle berichten over beperking van de olieproductie heeft de koers van olie een stijgende trend te pakken. Wel is de trend nog fragiel en vatbaar voor prijsdrukkende sentimenten. Als gevolg hiervan is de prijs van gas ook iets gestegen. De koers van gas is ook gestegen doordat de winter nu eenmaal voor de deur staat. Dat de winter deze week begonnen is wil nog niet zeggen dat de vraag naar gas ook gestegen is. Sterker nog, doordat er nog geen kou in de lucht zit blijft de vraag ook achter.

De gasvolumes welke dagelijks verhandeld worden blijven achter bij de volumes welke in de maanden hiervoor verhandeld zijn geweest. Dit wetende en de milde weersverwachtingen in Europa, kunnen leiden tot een koersdrukkend effect begin januari 2017.

Elektriciteit

De kolenprijzen zijn afgelopen twee weken gestegen met ongeveer 15 procent. Dit heeft een effect op de koers van elektriciteit, deze is gestegen met ongeveer 12 procent.

Er is krapte aan de aanbodzijde van kolen, dit wordt veroorzaakt door de grote vraag vanuit China. Colombia is een zeer grote exporteur van kolen, en dit land heeft te maken met dreigende stakingen van het spoorwegbedrijf, hierdoor is de export onzeker.

In de koers van elektriciteit is nog niet waar te nemen dat enkele kerncentrales in Frankrijk weer in werking zijn. Hier tegenover kunnen we stellen dat de koers nog verder gestegen zou zijn als de kerncentrales buitenwerking zouden zijn. 

Olie

De olievoorraden in Amerika zijn deze week iets toegenomen, waardoor in een dag de weekwinst ongeveer halveerde. Dat de koers in het begin van de week een stijging liet zien zal wellicht komen door uitspraken van het  IEA (Internationaal Energie Agentschap). Zo voorspelde het IEA dat ze verwachten dat de oliemarkt de eerste helft van 2017 in balans gaat komen door de productiebeperking van de producerende landen. Er wordt blijkbaar geen rekening gehouden met de toename van productie in de twee maanden voordat het akkoord daadwerkelijk tot stand kwam en dat Amerika wellicht nog behoorlijk meer gaat produceren door een iets hogere koers van de olie.