24-2-2017: Vraag naar gas laag | NIFE Energieadvies

24-2-2017: Vraag naar gas laag

 

Lees hier alle ontwikkelingen op energiegebied.

Gas

De koersen van korte termijncontracten hebben wederom een daling laten zien. Dit is het gevolg van de weersomstandigheden welke boven de gemiddelde waarden liggen, historisch gezien.

De lange termijncontracten zijn nagenoeg gelijk gebleven net als de koers van olie en kolen. Een mogelijke oorzaak kan ook gevonden worden in de gasvelden welke relatief aan de lege kant zijn. De velden zullen vanaf voorjaar weer gevuld moeten worden gedurende de gehele zomer.

Elektriciteit

De lange termijn prijzen schommelden enigszins deze week, maar uiteindelijk zijn ze op hetzelfde niveau gebleven als de week ervoor. De kleine stijging aan het begin van de week was nog een reactie op de voorbereidingen die China zou maken om de steenkoolproductie te beperken. Aangezien dit gerucht al een tijd rondzingt stabiliseerde de steenkoolprijs en daarmee verbonden de elektraprijzen voor de langere termijn ook. Wat verder niet heel veel invloed had op de langere termijn zijn de nog steeds aanhoudende problemen met de Franse kerncentrales en de Belgische Tihange-centrale die nog steeds niet is opgestart.

Het niveau van de spotmarktprijzen, daarentegen, was flink dalende de afgelopen week door de milde temperaturen en vooral de harde wind.

Olie

De prijs beweegt nauwelijks bij gebrek aan daadkrachtige impulsen. Er zijn wel steeds meer handelaren die hun verwachtingen overwegen bij te stellen. Ze hebben, nadat de oliebeperking van de OPEC en andere samen gezinde in werking gegaan is, gegokt op hogere koersen en hierdoor zijn er veel longposities ingenomen. Echter de productie blijkt helemaal niet minder geworden te zijn omdat Amerika de productie behoorlijk aan het opvoeren is.

De Amerikaanse productie is snel op te voeren door nieuwe technieken, door deze technieken is het ook mogelijk om voor een kostprijs van rond de 40,- dollar per vat te kunnen produceren. Door deze ontwikkeling is het aanneembaar dat ze eventueel al 2017 de grootste olieproducent van de wereld zullen zijn.

Medio juni lopen de olie productiebeperkende afspraken van de OPEC af en zijn alle landen vrij om weer meer te mogen produceren, wel zal het de vraag zijn of ze deze termijn volhouden.