25-6-2018: Brandstofprijzen dalen | NIFE Energieadvies

25-6-2018: Brandstofprijzen dalen

De prijs van een kuub gas voor de korte termijn bevindt zich op een niveau van ruim 21 cent. Deze week is de prijs van het daggas wel circa een halve cent gedaald. Ondanks dat de vraag naar gas gering is, bivakkeert de prijs tot op heden op redelijk gelijk niveau o.a. door onderhoudswerkzaamheden aan Noorse gasinstallaties waardoor het aanbod zwakker is. Afgelopen week is de prijs van kolen circa 5% gedaald wat een drukkend effect kan veroorzaken op de gasprijs omdat kolen weer interessanter zijn geworden voor de opwek van elektra. Het prijsniveau voor de lange termijn is heel licht meegestegen met de olieprijs. Voor de lange termijn wordt momenteel erg weinig gas verhandeld.

Onlangs heeft Spanje de eerste zending van Yamal vloeibaar aardgas (LNG) ontvangen. De zending maakt deel uit van een contract voor de levering van 3 miljard m³ gas per jaar, dit is 8% van het jaarlijkse Spaanse gasverbruik.

Elektriciteit

In Azië is de hittegolf eindelijk voorbij waardoor de vraag naar elektra voor o.a. koelmachines afgenomen is, en er een overaanbod dreigt te ontstaan. Het overaanbod wordt veroorzaakt doordat de productie en de import van kolen tijdens de hittegolf flink is opgevoerd. Deze ontwikkeling in Azië droeg bij aan een lagere elektra prijs voor de korte en lange termijn. Voor de korte termijnprijs van elektra was ook de grote opbrengst van windenergie een reden om naar een lager prijsniveau te gaan.

Onlangs bleek uit cijfers dat het aandeel van steenkool in de wereldwijde energieopwekking precies even hoog is als 20 jaar geleden. Door nieuwe kolencentrales in India en China is het verbruik van de meest klimaat belastende energiebron zelfs met 1% toegenomen. Het totale energieverbruik steeg afgelopen jaar met 2,2% door een groeiende wereldeconomie. Ondanks een groei van 17% van zon en wind, nam de CO²-uitstoot van elektriciteit toe. Dat is vooral te wijten aan het dalende aandeel van kernenergie. In de afgelopen twintig jaar steeg het aandeel van zon en wind voor stroomopwekking weliswaar van 2 naar 8%, maar tegelijkertijd daalde het aandeel van kernenergie van 17 naar 10%.

Olie

De OPEC landen en o.a. Rusland hebben een akkoord bereikt over een productieverhoging. Aanvankelijk was Iran fel tegen omdat dit land en enkele andere kleine landen al hun maximale productiecapaciteit behalen. Als grote landen zoals Rusland en Saoedi-Arabië meer gaan produceren en de prijs zou hierdoor onderuit gaan dan kunnen de kleine landen dit niet compenseren door meer te produceren in tegenstelling tot de landen die wel de productie kunnen opvoeren. In de dagen en uren voordat dit besluit genomen werd schommelde de koers van de olieprijs behoorlijk als reactie op tussentijdse berichtgeving over het te nemen besluit. Er is nu afgesproken dat er één miljoen vaten ruwe olie van 159 liter per vat extra opgepompt mogen worden in totaal over alle leden. Dit houdt in de praktijk in dat er wellicht circa 600.000 vaten olie extra geproduceerd gaan worden omdat een aantal leden niet in staat zijn extra te produceren. De prijs van olie is inmiddels aan het dalen waardoor de stijging die was ontstaan in aanloop naar het te nemen besluit, weer teniet gedaan wordt.