28-9-2016: Windmolens produceren 30% meer stroom | NIFE Energieadvies

28-9-2016: Windmolens produceren 30% meer stroom

Nederlandse windmolens hebben in 2015 ruim 30% meer stroom opgewekt dan in 2014. Dit meldt het CBS. In 2015 werd er genoeg opgewekt om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang te voorzien van elektriciteit.

In 2015 stonden 139 windmolens op zee en op land ruim 2000. De reden van de extra productie is deels te vinden in het feit dat de molens steeds hoger en efficiënter worden. Hogere molens vangen meer wind en wekken dus meer elektriciteit op, ook omdat de wieken meestal groter zijn.

Ook de toename van het aantal windmolens droeg bij aan de stijging van de productie. In 2015 is het derde molenpark in zee in gebruik genomen.

Bron: CBS