29-4-2019: Energiemarkt stabiliseert | NIFE Energieadvies

29-4-2019: Energiemarkt stabiliseert

Als we naar de prijs van daggas kijken zien we dat de prijs weer terug is op het niveau van eind maart, hierna heeft Noorwegen met opzet de kraan dicht gedaan om de prijs opwaarts te beïnvloeden. Maar voor de lange termijnprijs zien we niet dat de prijs, na de door de Noren veroorzaakte stijging, weer naar het oude niveau terug gaat. Een echte reden hiervoor is nog niet waar te nemen maar een mogelijke verklaring kan zijn dat de prijs van olie ook gestegen is en dat het gas hier een voorbeeld aan neemt.

Verder is te zien dat de LNG transporten naar Europa groot zijn en de vraag klein waardoor het vullen van de gasbergingen goed verloopt. Dat er veel LNG naar Europa komt is te danken aan de slappe vraag vanuit Azië en het grote aanbod wereldwijd. In Azië is de vraag klein door de gunstige weersomstandigheden, zodra deze omslaan in bijvoorbeeld hitte, dan kan de vraag naar gas toenemen voor de opwek van elektra.

Elektriciteit

De prijzen van de spotmarkt zijn al enige tijd op een relatief laag niveau onder invloed van lage daggas prijzen en door de opwek van zon- en windenergie. Het aanbod is hierdoor ruim voldoende en de vraag is niet hoog in deze periode van het jaar. De prijs voor de lange termijn is behoorlijk stabiel en zal dit wellicht nog wel blijven doordat de onderliggende invloeden voor de opwek ook stabiel zijn. Zo is te zien dat de prijs van kolen iets is gedaald en de prijs van CO2-emissierechten licht is gestegen, zo houden ze elkaar in balans. De CO2 prijs heeft afgelopen maand een stijging van circa 20% meegemaakt maar wellicht komt hier nu een eind aan. Bedrijven hebben tot 30 april de tijd om de verschuldigde rechten in te leveren. Dit betekent dat wie over te weinig beschikt deze dagen moest bijkopen voor 30 april.

Olie

De koers van olie steeg gestaag de afgelopen periode, en werd deze week nog extra gestimuleerd door oplaaiend geweld in Libië, de sluiting van een oliepijpleiding van Rusland naar Duitsland vanwege verontreiniging in de olie en het besluit van het Witte Huis dat de Verenigde Staten vanaf 2 mei geen uitzonderingen meer accepteren op de sancties tegen Iran. Dit betekent dat landen die nu nog Iraanse olie kopen, zoals China, India en Japan, dat vanaf begin komende maand niet meer zouden mogen doen. De opwaartse druk op de prijs komt uiteindelijk voor een groot deel uit de hoek van productiebeperkende maatregelen van grote olieproducerende landen. Deze landen overleggen in juni of ze verder gaan met het beperken van de productie maar de Amerikaanse president Donald Trump tracht ook zijn invloed uit te oefenen op deze landen. Zo liet hij weten met oliekartel OPEC te hebben gebeld en de olieproducerende landen te hebben verteld dat de prijzen omlaag moeten, hierna is de prijs flink gedaald met circa 4,5%.