3-2-2017: Weinig impulsen in de markt | NIFE Energieadvies

3-2-2017: Weinig impulsen in de markt

Gas

De spotmarkt is gestegen deze week, wellicht veroorzaakt door de voorspelling van mogelijk lagere temperaturen in Europa volgende week. Voor de lange termijn is er weinig beweging waar te nemen.

Gazprom heeft aangegeven dat ze Europa zeer goed kunnen voorzien van gas, beter dan in het verleden. Ze hebben betere opslagmogelijkheden gecreëerd waardoor ze op koude dagen kunnen beschikken over extra aanvoer van gas. Ook hebben ze aangegeven dat andere producenten en importeurs sterk in hun schoenen zullen moeten staan, anders kunnen ze de concurrentie vermoedelijk niet aan gaan met Gazprom.

Elektriciteit

De afgelopen week zijn de prijzen voor de langere termijn enigszins gestegen. Een hele duidelijke oorzaak is hiervoor niet aan te geven, de reden moet meer gezocht worden in het feit dat de hoogte van de elektriciteitsprijs wordt bepaald door het volgen van de steenkoolprijzen en gasprijzen.

De spotmarkt had deze week te maken met dalende prijzen als gevolg van minder koud weer en meer wind. Afgelopen dinsdag was hierop echter een uitzondering, een flinke piek werd veroorzaakt door krapte op de elektriciteitsmarkt in Duitsland en gepland onderhoud van Unipers Maasvlakte 1-centrale.

Met de SDE+ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 11 oktober 2016 zijn ingediend. Van het totale budget van € 5 miljard is:

€ 1.757 miljoen toegekend aan 2.128 projecten voor hernieuwbare elektriciteit;

€ 2.799 miljoen toegekend aan 63 projecten voor hernieuwbare warmte én WKK;

€ 444 miljoen toegekend aan 6 projecten voor hernieuwbaar gas.

Toekenning van de subsidie houdt niet direct in dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd, hoeveel projecten uiteindelijk worden uitgevoerd op basis van deze subsidie is onbekend.

Olie

De olieprijzen hebben de gehele week een kleine neerwaartse druk ondervonden om uiteindelijk op dit moment weer op het zelfde niveau als verleden week uit te komen.

In Amerika zijn de voorraden deze week meer toegenomen dan analisten hadden verwacht. De Verenigde Staten zal in 2017 naar verwachting van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zo’n 320.000 vaten per dag meer produceren dan vorig jaar. Het land komt daarmee op 12,8 miljoen vaten per dag en is na Rusland de tweede olieproducent ter wereld.

Door de aangekondigde Amerikaanse importheffing van 20% zullen de benzineprijzen in Amerika vermoedelijk stijgen. Dit is voor de olieproducenten in Amerika een mooi moment om nog meer olie op te gaan pompen. Indien de OPEC-landen en andere olieproducerende landen hierdoor minder kunnen exporteren naar Amerika zou dit kunnen betekenen dat de mondiale koers onder druk kan komen te staan.