6-1-2017: Stabiel het nieuwe jaar in | NIFE Energieadvies

6-1-2017: Stabiel het nieuwe jaar in

Gas

Voor gas hebben we dalende prijzen gezien. Voor de tijd van het jaar is het ook nog behoorlijk mild wat betreft de weersomstandigheden. De verhandelde volumes zijn ook nog niet hoog te noemen, zeker niet voor een winterperiode.

Gazprom heeft op 1 januari een recordhoeveelheid aardgas getransporteerd via de Nord Stream. Op de eerste dag van het nieuwe jaar stroomde er 160,75 miljoen kubieke meter gas door de 1.224 kilometer lange dubbel uitgevoerde pijpleiding door de Oostzee. Op jaarbasis gezien is dat zelfs een paar procent meer dan de geplande capaciteit van 55 miljard kubieke meter aardgas.

Elektriciteit

De koersen van elektriciteit hebben deze week een kleine daling laten zien. De koers wordt behoorlijk bepaald door prijs van kolen, deze markt liet deze week ook een daling zien. De daling van de kolenprijs lijkt echter onderbroken te zijn naar het einde van de week, maar dit is nog niet te zien in de koers van elektriciteit. Doordat de prijzen van elektriciteit wat gestegen zijn de laatste tijd, lijkt dit juist ook weer een effect te hebben op de stijging van de kolenprijzen.

Nederland heeft er dit jaar 229 nieuwe windmolens bij gekregen, genoeg om een stad van 450.000 inwoners van groene stroom te voorzien. Om te voldoen aan het Energieakkoord zou het vermogen jaarlijks echter moeten toenemen met zo’n 700 megawatt op land en 500 megawatt op zee. Volgens de afspraken moet Nederland 6.000 megawatt op land tellen in 2020 en 4.450 megawatt op zee in 2023.

Olie

De prijs van een vat olie is deze week uiteindelijk nauwelijks gewijzigd, wel zijn er tussentijds wat koersschommelingen geweest. Deze week was er behoorlijk wat twijfel in de markt over de mogelijkheden van olieproducerende landen om de beperking van de productie daadwerkelijk tot stand te laten komen. Ook zou er in Amerika, Libië en Nigeria op dit moment meer geproduceerd worden. Donderdag zijn de olievoorraden bekend gemaakt, deze bleken te zijn teruggelopen, waardoor er toch wat ruimte ontstond voor een stijging. Waarmee de prijs aan het einde van de week nauwelijks veranderd is.

Deze update is verzorgd door onze analisten Rogier Bekke en Sjors de Bruijn