6-4-2018: Maatregelen drijven energieprijzen op | NIFE Energieadvies

6-4-2018: Maatregelen drijven energieprijzen op

De prijs van daggas is weer bijna terug op het niveau van voor de koude maanden februari en maart, en noteerde deze week op een dag alweer een prijs in de 17 cent per kuub. Hiermee is een memorabele periode afgesloten van onverwacht hoge prijzen door kou in combinatie met oostenwind. De prijzen van lange termijncontracten zijn in deze periode licht gestegen, wellicht door het sentiment van de korte termijncontracten. Dat de prijs niet harder daalde als gevolg van de mildere weersomstandigheden ligt aan de hogere kosten voor een CO2-emissierecht, hierdoor is gas aantrekkelijker dan kolen voor de opwek van elektra.

Elektriciteit

Een kleine daling voor korte en lange termijncontracten is aan de orde. Voor de korte termijn is de weersvoorspelling gunstig en ook het ruimere aanbod van opwek met Hydrocentrales heeft een dalend effect op de prijs. De toename van aanbod komt o.a. door de smeltende sneeuw in de Alpenlanden, waardoor de rivieren veel smeltwater te verwerken hebben en de Hydrocentrales naar hartenlust kunnen produceren. De koers van de lange termijncontracten is redelijk stabiel te noemen, en lijkt de koers van olie en gas te volgen. Dat de koers bepaald wordt door de prijs van gas is te danken aan de hogere kosten van CO2-emissierechten, hierdoor wordt gas aantrekkelijker omdat dit een schonere brandstof is met minder CO2 uitstoot. Uit cijfers blijkt ook wel dat gas steeds aantrekkelijker wordt en hierdoor de kolencentrales minder CO2 uitstoot hebben. De CO2 uitstoot van de Nederlandse kolencentrales is in 2017 met zestien procent gedaald ten opzichte van 2016. Dit laten de meest recente uitstootcijfers zien van de Nederlandse Emissieautoriteit. Deze daling zet de trend voort die in 2015 is gestart. Sinds 2015 is de CO2-uitstoot van kolencentrales met 25 procent gedaald.

Olie

Sterke stijgingen en dalingen van de olieprijs volgen elkaar snel op de laatste weken. Het opstuwende effect komt uit de hoek van de OPEC-leden samen met o.a. Rusland. Deze olieproducenten laten regelmatig doorschemeren de huidig ingestelde olieproductiebeperking voor langere termijn te willen handhaven. Ook de groeiende wereldeconomie en de onenigheid tussen Amerika en Iran geeft opwaartse druk. Een dalend effect komt uit de hoek van een dreigende handelsoorlog tussen China en Amerika, het wantrouwen omtrent het schenden van de olieproductie beperkende afspraken door Rusland, en de vondst van nieuwe olievelden, zoals onlangs in Bahrein. De wekelijks gepubliceerde cijfers van de Amerikaanse olievoorraad zijn dikwijls het kompas voor een daling of stijging van de koers. Deze week werkte het kompas echter niet zoals je zou verwachten, want ondanks dat de voorraad behoorlijk was geslonken, daalde de olieprijs. Hieruit kunnen we opmaken dat handelaren zich meer zorgen maken over de effecten op de economie van een dreigende handelsoorlog tussen China en Amerika, en het schenden van de productiebeperkende afspraken door Rusland. Het schenden van de afspraken door Rusland kan andere landen die zich wel aan de afspraken houden doen besluiten dit voorbeeld te volgen.