6-7-2017: Energieprestatie kantoren vaak ondermaats | NIFE Energieadvies

6-7-2017: Energieprestatie kantoren vaak ondermaats

De energieprestatie van veel kantoren is ondermaats. Hoe beter het energielabel, hoe groter het gat tussen het verwachte en het daadwerkelijke verbruik. Dat blijkt uit onderzoek van een start-up dat voortkomt uit energiebedrijf Engie.

Er zijn 119 bedrijven geanalyseerd en de conclusie is dat 65% daarvan minder goed presteert dan op basis van het energielabel mag worden verwacht. Voor kantoren met een energielabel C of hoger is dat zelfs 70%. Gebouwen met een energielabel A komen in de meting uit op een operationeel energielabel tussen D en E.

Operationeel energielabel

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal parameters, waaronder het jaarlijkse verbruik, de gebouweigenschappen zoals locatie, vloeroppervlak en energielabel en het buitenklimaat. Deze kunnen bepalen wat het ‘operationele energielabel’ is van een gebouw. Dat wil zeggen, het energielabel dat overeenkomt met de prestaties van het gebouw in de praktijk.

Inmiddels is dit voor 119 gebouwen onderzocht. De onderzochte bedrijven zijn representatief voor de Nederlandse kantorenvoorraad zegt de start-up, met een lichte neiging naar grotere vloeroppervlakken en minder kantoren met een label G.

Label C

Uit dat onderzoek blijkt nu dat het niet best is gesteld met de energieprestatie van Nederlandse kantoren. Dat is niet geheel nieuw -onderzoeksbureau ECN concludeerde dit al in 2011- maar wel verrassend is dat er in de tussentijd ondanks het Energieakkoord en de aankondiging van een verplicht label C nog weinig lijkt te zijn veranderd.

Dat is dan ook het probleem, de focus is komen te liggen op het label dat een kantoor krijgt, niet op de prestatie die het in de praktijk levert. Er zou meer aandacht moeten komen voor de operationele prestatie. Dat zou bijvoorbeeld voor investeerders geld kunnen vrijmaken om verder verduurzaming van het gebouw te realiseren.

Bron: www.energeia.nl