7-4-2017: Productieproblemen drijven prijzen op | NIFE Energieadvies

7-4-2017: Productieproblemen drijven prijzen op

De olieprijs is gestegen en daardoor ook de gasprijs gestegen. Naast de invloed van de olieprijs is er ook voldoende vraag naar gas omdat in de winter geslonken gasvoorraden weer worden aangevuld. In de markt is nog steeds onduidelijkheid over de gasopslag in Engeland, de vraag is of deze nu wel of niet gevuld gaat worden deze zomer. Dit is van invloed op de prijs. Als deze gevuld gaat worden zal de gasprijs voor de korte termijn kunnen stijgen en voor de lange termijn contracten juist dalen door vraag en aanbod.

Qatar maakte deze week bekend dat ze een nieuw gasveld gaan ontwikkelen. Het vrijwel onaangeraakte veld voor de kust van de golfstaat -gedeeld met overbuurman Iran- is nog onontwikkeld. De jaarproductie kan komen op 21 miljard kubieke meter. De Golfstaat is een grootmacht in gas met een voorraad voor de komende 135 jaar.

 

Elektriciteit

Alle tekenen waren voor het begin van de afgelopen week gunstig voor een verdere daling van de elektriciteitsprijzen op de lange en de korte termijn. Het zachte weer, voldoende wind en zon gaven reden tot een mogelijke daling. Dit werd echter tegengewerkt door de stijging van de prijs van olie, gas en kolen. Grote boosdoener van de stijgende kolenprijs bleek orkaan Debbie die de productie verstoorde in Australië. Dichter bij huis was de oorzaak te vinden in het feit dat twee kolengestookte elektriciteitscentrales in Rotterdam stilliggen wegens onderhoud, dit moet vervolgens worden opgevangen door het inschakelen van duurdere gascentrales. Ook het wegvallen van de wind speelde parten waardoor er nauwelijks geproduceerd werd met windturbines.

 

Olie

De olieprijs is wat gestegen na berichten over verkleining van het aanbod, vanwege tijdelijke productieonderbrekingen, maar ook door de aanval van Amerika op Syrië.

Het Buzzard-veld in de Noordzee werd onverwacht gesloten. Daarnaast bleek uit officiële data dat de productie in Nigeria in maart ten opzichte van de maand ervoor is gedaald met 225.000 vaten per dag. Analisten meldden in een recent rapport dat de productie in Azerbeidzjan is gedaald met 43.000 vaten per dag.

De overproductie door sommige OPEC-leden vlak vóór het akkoord, komt nu pas op de eindbestemming aan, te verwachten is dat de voorraden vanaf heden mogelijk sterk af kunnen gaan nemen.

Verder zullen de meeste exploitatieprojecten die in de hoogconjunctuur (2011-2014) werden goedgekeurd naar verwachting dit en volgend jaar extra vaten gaan leveren. Dit zou de productiebeperking wederom teniet kunnen doen, evenals de opschaling van de productie van schalieolie in Amerika.

De OPEC en andere prominente producenten, zoals Rusland, zullen op 25 mei a.s. besluiten over een mogelijke verlenging van de overeenkomst van eind vorig jaar om de productie tijdelijk te verlagen.