8-9-2017: Noors onderhoud doet gasprijs stijgen | NIFE Energieadvies

8-9-2017: Noors onderhoud doet gasprijs stijgen

Een tussentijds sprongetje omhoog van de olieprijs zo zou je de prijsontwikkeling kunnen definiëren. Rusland en een aantal OPEC-leden hebben aangegeven niet tegen een langere termijn van productie beperkende maatregelen te zijn. Dit heeft deze week een resultaat opgeleverd dat de prijs eerst is gestegen maar nu inmiddels weer wat onder druk komt te staan omdat de voorraad in Amerika volgens de wekelijkse telling blijkt te zijn toegenomen.

Elektriciteit

Voor de volgende week op rij steeg de prijs van steenkool, waardoor ook de elektriciteitsprijzen voor de lange termijn stegen. Nog steeds bestaat er grote vraag naar kolen vanuit China, ondersteund door positieve berichten over de economie aldaar. Eveneens houden de productiebeperkingen in Australië en Indonesië aan en staat de Amerikaanse dollar op zo’n laag niveau dat het ook voor Europese bedrijven interessanter wordt om kolen in te slaan.

De korte termijnprijzen bleven de afgelopen redelijk stabiel ondanks de stijgende vraag door het einde van de vakanties, de productie bleek voldoende op peil.

Marktspecialisten zijn verdeeld over de ontwikkelingen de komende maand. De prijs kan zakken als gevolg van een dalende behoefte door een normaliserende situatie, en dan vooral in China. Tegenovergesteld wordt geopperd dat de prijs van kolen en indirect de elektra-prijzen niet gaan dalen aangezien de chinezen de steenkoolvoorraden moeten aanvullen. De tijd zal het leren.

Gas

Er is behoorlijk wat uitval van aanbod vanuit Noorwegen, in dit land is gepland onderhoud aan installaties de reden van de uitval. Hierbij komt ook nog de kleinere aanvoer van LNG-transporten richting Europa wat eveneens resulteert in een lager aanbod van gas in de markt. De temperatuur in Europa is iets lager dan normaal waardoor de vraag groter is, en zo ook wordt er meer gas gebruikt voor opslag in gasvelden, als winter voorraad. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat de korte termijn prijs gestegen is en dit heeft vervolgens weer een stijgend effect op de middellange- en lange termijnprijs van gas. Er was een factor welke een drukkend effect op de prijs heeft gehad en dit was de vraag naar gas voor opwek van elektra, hier was door het aanbod van wind genoeg van.