9-3-2020: Olieprijs ingestort na ruzie OPEC+ | NIFE Energieadvies

9-3-2020: Olieprijs ingestort na ruzie OPEC+

Afgelopen week is de prijs van zowel voor de korte als de lange termijn een fractie gestegen maar dit mag verder geen naam hebben en wordt gezien als een rimpel in een zijwaartse koersbeweging. De vrees voor de negatieve gevolgen van het coronavirus hangen boven de markt. Door de sterke daling van de olieprijs afgelopen weekend is het zeer aannemelijk dat de gasprijs hierin ook mee zal gaan. De gasprijs reageerde afgelopen week al licht op de dalende olieprijs en zal dit de komende week nog verder blijven volgen.

Wat ook mee helpt zijn de weersverwachtingen, deze worden mild ingeschat  waardoor de vraag slap blijft en het aanbod sterk. Door de vraaguitval in China is de aanvoer van LNG naar Europa gestegen naar volumes die niet eerder genoteerd geweest zijn.

Uit cijfers is gebleken dat de vraag mondiaal aan het toenemen is evenals het aanbod en dan met name die van LNG. Er worden elk jaar steeds meer LNG-schepen afgeleverd aan vervoerders om zo het toenemende aanbod te kunnen verwerken.

Elektriciteit

De dagprijzen zitten nog altijd in een lage trend met per dag redelijke verschillen in de koers, mede als gevolg van een grillig verloop van vraag en aanbod. Wellicht ervaren we de komende jaren een nog grilliger verloop van de dagkoersen als Duitsland maatstaaf voor Nederland is. In Duitsland zijn de pieken te vergelijken met Nederland maar de dalen zijn dubbel zo diep doordat ze meer afhankelijk zijn van elektra opwek met zonnepanelen en windmolens. De prijzen voor de lange termijn zijn redelijk stabiel gebleven.

De eerste veiling van Britse CO2-emissierechten heeft plaatsgevonden. Er was vanuit gegaan dat de markt het grote aanbod niet goed zou kunnen verwerken en hierdoor zou verslechteren, maar dit bleek mee te vallen. Insiders gaan er vanuit dat toekomstige veilingen hierdoor ook niet voor dalingen zullen zorgen.

De prijs van kolen lijkt alleen nog maar te kunnen dalen gezien de geringe vraag naar deze brandstof. De vraaguitval heeft niet alleen te maken met de uitbraak van het coronavirus in China, de vraag in Amerika en Europa is eveneens aan het afnemen gezien de cijfers van 2019.

In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. In 2018 bedroeg de toename 11 procent. Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Dat is een stijging van ruim 40 procent, die direct verband houdt met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen.

Olie

De koers van olie is afgelopen weekend zeer hard gedaald als gevolg van een mislukt OPEC overleg in Wenen. Voor een positief overleg was de instemming van Rusland nodig om de productie van olie verder te beperken. De productiebeperking zou noodzakelijk zijn door tegenvallende vraag naar olie als gevolg van het coronavirus. Rusland had al eerder aangegeven niet verder te willen beperken en van dat standpunt zijn ze ook niet afgeweken. Saoedi-Arabië heeft geen goed woord over voor het besluit van Rusland en heeft als tegenreactie aangekondigd de productie nu juist fors te gaan verhogen.

Ook hebben ze de leverprijzen per vat ruwe olie aan China per direct met circa 6 dollar verlaagd en ze zouden bereid zijn om de prijs nog verder te verlagen tot 10 dollar per vat ruwe olie. Saoedi-Arabië is duidelijk bezig met een machtsgreep op de oliemarkt.

De scherpe daling van de olieprijs kan een bedreiging zijn voor de financiële levensvatbaarheid van de schalie olieproductie in de VS, wat een ondermijning is van de machtspositie van VS-president Trump.