9-5-2018: Trump drijft olieprijs op | NIFE Energieadvies

9-5-2018: Trump drijft olieprijs op

Na de korte daling vorige week van de lange termijnprijzen was er sprake van een redelijke stijging de afgelopen dagen. De redenen hiervoor zijn te vinden in het feit dat de gasopslagen op het moment flink worden gevuld, meer dan dezelfde tijd vorig jaar. Daarnaast ligt de huidige dagprijs daarbij aan de redelijk hoge kant, momenteel schommelt deze rond de 20 eurocent per kuub.

Energiebeheer Nederland (EBN) gaat de komende tijd intensief ons land ondergronds onderzoeken. Het overheidsbedrijf heeft veel ervaring met deelname in olie- en gasprojecten en gaat nu op verzoek van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een coördinerende rol spelen bij geothermie in Nederland. Veertig procent van de energiebehoefte in Nederland draait om warmte. Verwarming van huizen, kantoren en fabrieken gebeurt nu bijna exclusief met behulp van aardgas. Nederland is bezig met een inhaalslag als het gaat om duurzame elektriciteit, maar alternatieven voor gas als bron voor verwarming zijn er nog onvoldoende. Geothermie kan volgens deskundigen een fors deel van het probleem oplossen.

Elektriciteit

De daling van de kolenprijs die half april werd ingezet is de afgelopen week tot een halt gekomen en gedurende vorige week en vooral deze week is er een stijging ingezet. De prijs van een ton kolen ligt nu rond de 85 dollar. In navolging van deze kolenstijging zijn de lange termijnprijzen elektriciteit de afgelopen week ook gestegen. De korte termijnprijzen zijn momenteel op ongeveer hetzelfde niveau als vorige week met een daggemiddelde rond de 45 €/MWh.

Afgelopen week is een gezamenlijk rapport gepubliceerd van de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Hieruit blijkt dat tussen 2010 en 2016 het aantal mensen daalde dat geen toegang heeft tot elektriciteit, hetzij traag. Volgens berekeningen zitten in 2030 nog steeds 674 miljoen mensen zonder stroom. Op het gebied van groene energie zijn de organisaties positief. Elektriciteit uit milieuvriendelijke bronnen zoals zonnepanelen en windmolens neemt volgens hen toe, mede dankzij de lagere productiekosten hiervan.

Olie

De Amerikaanse President Donald Trump heeft deze week het nucleair akkoord met Iran stopgezet. Met als gevolg hiervan dat de olieprijs eerst is gedaald om vervolgens weer te stijgen. De stijging is niet heel groot omdat handelaren deze zet van de President hadden voorzien, waardoor de prijs van olie de laatste tijd al voorzichtig was gestegen. Door het beëindigen van de overeenkomst nemen de politieke spanningen toe en zo ook kan het de economie schaden met als gevolg dat de vraag naar olie afremt. Amerika is gebaat bij een nieuwe overeenkomst met betere voorwaarden waardoor een verbeterde deal tot de mogelijkheden behoort, de Amerikaanse deur zou wagenwijd openstaan.

Met het stopzetten van de nucleaire overeenkomst door de Amerikanen hebben de Saudi’s zich gelukkig geprijsd. De Saudi’s zouden kunnen beslissen om de olie productiebeperkende maatregelen van o.a. de OPEC door de nieuwe ontstane situatie kunnen stop te kunnen zetten.