Energie Investeringsaftrek (EIA) aantrekkelijker voor zonnepanelen door verlaagde ondergrens | NIFE Energieadvies

Energie Investeringsaftrek (EIA) aantrekkelijker voor zonnepanelen door verlaagde ondergrens

Ook kleinere systemen met zonnepanelen komen per direct in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2019 lag de ondergrens op 25 kilowattpiek, maar deze is in 2020 verlaagd naar 15 kilowattpiek.

Afgelopen september werd met Prinsjesdag al bekend dat het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers ook in 2020 147 miljoen euro bedraagt en dat de regeling verbreed zou worden per 1 januari 2020.

45 procent

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met EIA kan men 45 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Toename aantal aanvragen verwacht

‘Door de wijzigingen is de EIA per 1 januari 2020 veel bereikbaarder geworden voor de kleinzakelijke markt’, stelt Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave. ‘Door de verlaging van de ondergrens naar 15 kilowattpiek kunnen veel meer bedrijven gebruikmaken van deze aantrekkelijke regeling en naar verwachting komt er een hausse aan aanvragen.’

Ondernemers mogen in het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een extra bedrag van de winst in aftrek brengen. Hagen hierover: ‘De extra aftrek bedraagt voor elke kilowattpiek 45 procent van 750 euro. De EIA gaat bijna altijd hand in hand met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), die maximaal 28 procent van de investering bedraagt. Samen bedraagt de extra aftrek dus maximaal 73 procent.’

Bron: solar magazine