16-9-2016: Olietankers in de file | NIFE Energieadvies

16-9-2016: Olietankers in de file

Gas

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat een

analyse

Afdeling Analyse

beslissing over de bouw van een stikstoffabriek op zich laat wachten. De fabriek ter waarde van 480 miljoen euro is bedoeld om het hoogcalorisch gas uit Rusland geschikt te maken voor de Nederlandse markt. Het zou niet meer nodig zijn omdat importerende landen van Gronings gas hun installaties versneld laten ombouwen, en zo niet meer afhankelijk zijn van het Nederlandse gas. Hierdoor zal wellicht de vraag naar Nederlands gas afnemen.

Inmiddels heeft Turkije de eerste vereiste vergunningen verleend aan de Russisch gas exporteur Gazprom voor de ontwikkeling van de Turkstream gasleiding via Turkije. De vraag naar gas op de korte termijn viel afgelopen week tegen, mede veroorzaakt door de warme weersomstandigheden en het overaanbod van zonne- en windenergie, hierdoor was het niet noodzakelijk om gascentrales in te zetten voor de opwek van elektriciteit. Voor de lange termijn contracten was er een licht dalende trend waar te nemen in navolging van de oliekoers welke onder druk staat.

Elektriciteit

Bij de energiecentrales zijn de CO² -emissies in 2014 met 8% toegenomen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer steenkool is ingezet voor de productie van elektriciteit. In 2015 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. De verwachting is dat de politiek op Europees niveau de emissie verder aan banden wil gaan leggen. Bedrijven met CO² uitstoot dienen hiervoor certificaten aan te schaffen als rechtvaardiging aan het milieu. Het doel is om de emissie te verlagen als er kosten voor de uitstoot zijn. Maar de handel in emissierechten is teleurstellend. Mogelijk komt de politiek met maatregelen om de kosten van emissierechten te verhogen om zo de uitstoot te verlagen.

Voor de korte- en lange termijn contracten zijn er weinig koersveranderingen gezien met uitzondering van afgelopen maandag, vermoedelijk doordat er noodvermogen is ingezet als gevolg van het onverwacht langer uit bedrijf zijn van de Norned-kabel tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden.

Olie

De oliemarkt zal wellicht last blijven houden van een stevig overaanbod. Daarvoor waarschuwde de OPEC deze week. Ze verwacht dat vooral niet OPEC-landen voor verdere overvloed aan olie zullen zorgen. In de nieuwste voorspelling van de OPEC, zijn niet-OPEC-landen volgend jaar goed voor een overaanbod van 750.000 vaten olie per dag, tegen dit jaar 610.000 vaten per dag. Het overaanbod op de wereldwijde oliemarkt zal langer aanhouden dan eerder gedacht, waarschijnlijk tot ver in 2017, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De vraag zwakt af en de olieproductie blijft op een hoog niveau, ondanks de lage prijzen. De vraag in India en China zakt in, terwijl olieproducenten in het Midden-Oosten een recordhoeveelheid oppompen.

Het energiebureau had vorige maand nog juist gedacht dat de oliemarkt dit jaar in balans zou komen. Onder oliehandelaren wordt serieus rekening gehouden met de plannen van Libië en Nigeria om weer op de markt te verschijnen. Vanwege politieke conflicten lag de productie in die landen lager.

Door Rogier Bekke en Sjors de Bruijn
Energie analisten NIFE Energieadvies