3-6-2020: Subsidie voor zonnepanelen op onrendabele daken | NIFE Energieadvies

3-6-2020: Subsidie voor zonnepanelen op onrendabele daken

Onder de titel ‘Zonnig Zuid-Holland’ gaat de provincie Zuid-Holland tot en met 2023 subsidie beschikbaar stellen voor plaatsing van zonnepanelen op onrendabele daken.

Dit meldt het provinciebestuur in het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’. Hierin staat hoe de provincie in de periode 2020-2023 werkt aan de overgang naar duurzame energie.

Speerpunten

Het uitvoeringsprogramma bevat onder meer de volgende 5 speerpunten:

  1. Inwoners centraal: meedenken en meedoen met plannen voor de wijk, zelf energie opwekken, isoleren en besparen.
  2. Zuinig op open landschap, slim gebruik van ruimte.
  3. Ruim baan voor zonne-energie op daken.
  4. Samen werken aan 7 Regionale Energiestrategieën (RES’en).
  5. Gemeenten ondersteunen bij de overgang naar duurzame energie in woonwijken.

Daken, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen in kaart

De provincie gaat alle daken, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen in kaart te brengen waar ruimte is voor zonnepanelen. Daarnaast gaat men stimuleren dat die ruimte goed wordt benut.

Ook wordt ingezet om ervoor te zorgen dat windmolens en zonnevelden daar komen waar ze passen in het landschap. Bijvoorbeeld langs (vaar)wegen of bij industriegebieden.

4 miljoen euro subsidie

Onder de titel ‘Zonnig Zuid-Holland’ lanceert Zuid-Holland bij dit alles een provinciale subsidieregeling voor zonnepanelen op met name grote daken. De regeling draagt dus bij aan de kosten die nodig zijn om zonnepanelen op moeilijkere (maar wel geschikte) plaatsen te installeren.

In de huidige collegeperiode tot en met 2023 is 4 miljoen euro subsidie beschikbaar. Jaarlijks gaat het daarbij om een budget van 1 miljoen euro.

Bron: www.solarmagazine.nl