19-10-2020: Boete bij weigering slimme meter pv-panelen | NIFE Energieadvies

19-10-2020: Boete bij weigering slimme meter pv-panelen

Eigenaren van zonnepanelen die weigeren een slimme en digitale meter te installeren, kunnen een dwangsom opgelegd te krijgen. Dat schrijft minister Eric Wiebes in zijn aanpassingen op het wetsvoorstel over de salderingsregeling. Voor kleinverbruikers wordt het verplicht om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van stroom afzonderlijk kan meten. Wanneer een eigenaar niet beschikt over zo’n meetinrichting, kan de minister een leverancier verzoeken de persoonsgegevens van de afnemer te verstrekken. Diegene krijgt dan een slimme of digitale meter aangeboden. Bij verdere weigering kan er een last onder dwangsom worden opgelegd. Wetsvoorstel Wiebes salderingsregeling.

Terugleversubsidie

De salderingsregeling wordt stapsgewijs vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen.

Bron: www.installatie.nl