Algemene voorwaarden NIFE | NIFE Energieadvies

Algemene voorwaarden NIFE

Algemene voorwaarden NIFE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, volmachten of diensten van NIFE en op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende verbintenissen.