FAQ | NIFE Energieadvies

FAQ

Meest gestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen van onze klanten terug. Deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen.

Frontoffice

Wat is mijn klantnummer?

Bij NIFE heeft iedere klant een eigen klantnummer. We kennen twee type klanten en klantnummers; We kennen NT-nummers en NZ-nummers. NT geeft aan dat het een tuinbouwklant is (NIFE Tuinbouw) en NZ staat voor alle zakelijke klanten (NIFE Zakelijk), dit is eigenlijk alles buiten de tuinbouw om. Deze letters worden vervolgens gevolgd door 4 cijfers die samen uw unieke NIFE klantnummer vormen. NIFE gebruikt uw  klantnummer in alle mailcommunicatie, ook kunt u dit nummer terugvinden in de t.a.v. regel van alle facturen van uw leverancier, meetbedrijf en netbeheerder, dit klantnummer vindt u ook terug op de dienstverleningsfactuur van NIFE.

Mijn KvK nummer komt te vervallen, mag ik dan nog wel klant blijven bij NIFE?

Nee, helaas niet. NIFE is er uitsluitend voor zakelijke klanten. Een vereiste vanuit onze leveranciers is dat er te alle tijden een geldig KvK nummer aanwezig is waarop uw contracten kunnen worden afgesloten.

Ik heb post ontvangen die wellicht belangrijk is, moet ik deze aan jullie doorsturen?

Ja. Heeft u een brief ontvangen (per post of per e-mail) welke gaat over bijvoorbeeld uw huidige aansluiting, een contract, of een afsluiting van uw aansluiting? Stuur deze dan zo snel mogelijk na het ontvangen van de brief aan ons door via info@nife.nl zodat wij u verder kunnen helpen. Betalingsherinneringen hoeft u niet aan ons door te sturen, tenzij u de betreffende factuur nog niet heeft ontvangen.

Ik wil een wijziging doorgeven, hoe kan ik dit het beste doorgeven en moet ik deze zelf doorgeven aan alle relevante partijen?

Indien er iets wijzigt binnen uw bedrijf dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken, bijvoorbeeld met oog op uw contracten. Wij zullen zorgdragen dat alle wijziging correct worden doorgevoerd bij alle relevante partijen (meetbedrijf, netbeheerder, leverancier). Ook zullen wij er voor zorgen dat deze wijzigingen in onze systemen worden doorgevoerd en ook (indien relevant) te zien zijn in uw portalomgeving van NIFE. U hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen met een partij, dit nemen wij dus volledig uit handen. Bij wijzigingen kunt u denken aan het wijzigen van een factuure-mailadres, contactpersonen die veranderen, IBAN wijzigingen, naams- en KvK wijzigingen enzovoort. Geef ook altijd duidelijk aan of een wijziging geldt voor slechts één aansluiting, of dat dit voor al uw aansluitingen geldt.

Jullie hebben mij een volmacht gestuurd, wie moeten er nu allemaal tekenen?

Als uw energieadviseur nemen we u zoveel mogelijk zaken rond energie uit handen. Om dit te kunnen (blijven) doen, hebben we een getekende volmacht van u nodig. Zo kunnen wij zaken bij uw leverancier, meetbedrijf en netbeheerder makkelijk en snel regelen zonder dat u er omkijken naar heeft. Deze partijen stellen steeds strengere eisen. Eén hiervan is dat de volmacht eens in de zoveel tijd geüpdatet moet zijn, maar ook als er iets wijzigt (naams- KvK-wijziging, nieuwe locatie e.d.) hebben wij een nieuwe volmacht van u nodig. De volmacht moet u laten ondertekenen door alle tekenbevoegde(n) volgens Kamer van Koophandel van uw organisatie. Om er zeker van te zijn dat u alle gegevens goed heeft ingevuld en dat alle tekenbevoegde(n) van uw organisatie ook daadwerkelijk hebben getekend, ontvangen wij graag een kopie van het uittreksel van uw Kamer van Koophandel inschrijving. Mocht er op het uittreksel verwezen worden naar een ander bedrijf, dan ontvangen wij ook graag dit aanvullende uittreksel. Zonder deze documenten kunnen wij geen energiezaken (meer) voor u regelen.

 

Factuurcontrole

Waar kan ik mijn factuur terugvinden?

Wist u dat u ook alle facturen kunt terugvinden in onze portal MIJN NIFE, https://mijn.nife.nl/? U kunt hiervoor uw e-mailadres gebruiken. Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan binnen de portal op de button ‘wachtwoord vergeten’. U kunt via deze weg opnieuw een wachtwoord aanvragen.

Wanneer komt mijn jaarrekening?

Aansluitingen met een zogenaamde ‘domme’ meter krijgen na afloop van ieder jaar een jaarrekening. Op deze jaarrekening worden de reeds betaalde voorschotten verrekend met eventueel te veel of te weinig betaalde bedragen. De leverancier maakt deze jaarrekening op aan de hand van de begin- en de eindmeterstanden van dat jaar. De jaarrekening ontvangt u ongeveer 6 tot 8 weken na einddatum van het leveringsjaar. 

Er is een factuur afgeschreven, maar de factuur staat nog op ‘in behandeling’ of ‘onverwerkt’ bij jullie, wat moet ik nu doen?

Indien er een factuur bij u is afgeschreven welke u nog niet van ons heeft ontvangen, dan ontvangen wij graag een e-mail van u via factuurcontrole@nife.nl met een kopie of screenshot van de afschrijving zodat wij hiernaar kunnen kijken. Het is belangrijk dat wij kunnen zien op de kopie of screenshot van de afschrijving welke bedrag er is geïncasseerd, van welke partij en wat het bijbehorend factuurnummer is geweest dus onder welke vermelding het bedrag is afgeschreven. Onze afdeling factuurcontrole zal uw vraag dan verder in behandeling nemen.

Waar vind ik mijn verbruiken terug?

Heeft u een ‘slimme’ meter? Dan wordt deze op afstand uitgelezen door uw regionale netbeheerder. Uw netbeheerder geeft uw meterstanden door aan de leverancier zodat deze het verbruik kan factureren. Heeft u een meter met datacollectie? Dan wordt deze op afstand uitgelezen door uw meetbedrijf welke de verbruiken weer doorgeeft aan uw netbeheerder die het op zijn beurt weer doorgeeft aan uw leverancier. In beide gevallen kunt u uw verbruik terugvinden in de portal van NIFE, mits u gebruik maakt van de koppeling naar MijnMeetdata. Ook moet uw meter aan bepaalde voorwaarden voldoen. Heeft u deze koppeling nog niet aan staan? Neem dan contact met ons op, dan zullen wij samen met u kijken naar de mogelijkheden. Heeft u een ‘domme’ meter? Dan is uw verbruik niet op afstand uit te lezen. U kunt uw verbruiken dan zelf bijhouden door uw meterstand periodiek op te nemen.

Ik heb in één jaar verschillende leveranciers gehad, hoe zit het nu met salderen?

Wanneer u meerdere leveranciers heeft gehad in één jaar werkt de salderingsregeling niet helemaal zoals dit zou moeten. Normaal gesproken, dus bij één leverancier, ontvangt u aan het einde van het jaar een eindafrekening waarop alle afgelopen 12 maanden worden gesaldeerd. Salderen moet altijd op jaarbasis, dit betekent dat wanneer u in een leveringsjaar wisselt van leverancier, dat dit in uw nadeel is en dat u hiermee niet op jaarbasis gesaldeerd kan worden. In dit geval kunt u een teruggave aanvragen bij de belastingdienst. NIFE regelt dit soort aanvragen helaas niet, dit kunt u afstemmen met bijvoorbeeld uw accountant.

 

Contractbeheer

Waar vind ik mijn contractinformatie terug?

De meeste klanten van NIFE zijn ondergebracht in de zogenaamde ‘pools’ welke NIFE heeft afgesloten bij diverse leveranciers. Deze ‘pools’ zijn raamovereenkomsten waarin veel van onze klanten zijn opgenomen. Indien uw aansluiting is ondergebracht in een raamovereenkomst kunt u geen inzage krijgen in deze contracten. Wij hebben met de leveranciers de afspraak gemaakt dat klanten geen inzage krijgen in deze overeenkomsten, dit is onder andere zodat wij de privacy van de andere klanten kunnen blijven garanderen. Rondom het moment van inkopen heeft u van ons een bevestiging ontvangen met alle benodigde contractinformatie, wij vragen onze klanten altijd om deze informatie goed te bewaren omdat zij dus geen kopie van het contract krijgen en omdat deze e-mail de benodigde informatie bevat. In de MIJN NIFE portal kunt u wel zien wat de looptijd is van het contract en bij welke leverancier uw aansluiting is ondergebracht.

Ik wil een nieuwe aansluiting bij jullie onderbrengen, hoe moet ik deze aanmelden?

Indien u een nieuwe locatie wilt onderbrengen of indien u nog geen klant bent, maar dit wel wilt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nife.nl waarin u dit aangeeft. Onze collega’s van Frontoffice zullen u dan verder helpen.

 

Kijk ook eens op deze pagina voor onze ‘begrippenlijst’.