5-10-2020: Innova Energie krijgt forse boete | NIFE Energieadvies

5-10-2020: Innova Energie krijgt forse boete

Innova Energie B.V. krijgt een boete van 1.250.000 euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het aanbieden van energiecontracten met een te hoge opzegvergoeding aan consumenten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak ging het hierbij om levering van energie aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) op hun woonadres. Zij gebruikten deze energie overwegend privé.

Onredelijk hoge opzegvergoedingen

Innova Energie bood deze groep consumenten energiecontracten aan met onredelijk hoge opzegvergoedingen, tot wel 1000 euro per klant. Overstappen naar een andere energieleverancier was daardoor voor hen ook minder aantrekkelijk. Een groot aantal afnemers klaagde hierover. Bij levering van gas en stroom voor privégebruik geldt recht op consumentenbescherming, ook als de leveringsovereenkomst is aangegaan door een zzp’er of andere kleine ondernemer. De opzegvergoeding is in die gevallen gebonden aan een maximum van 250 euro voor gas en elektriciteit bij elkaar.

Energieleveranciers zijn verplicht om actief na te gaan of een klant recht heeft op consumentenbescherming en mogen in het geval die bescherming van toepassing is, geen opzegvergoedingen overeenkomen die hoger zijn dan het wettelijk maximum. De ACM heeft Innova Energie hier in maart 2017 al schriftelijk op gewezen. Maar Innova Energie is daarna toch doorgegaan met het sluiten van contracten met een te hoge opzegvergoeding met klanten die consumentenbescherming genieten. Nu krijgt zij hiervoor een boete. Boetes die de ACM oplegt, gaan naar de schatkist van het Rijk. Daarmee worden investeringen gedaan die ten goede komen aan de hele samenleving.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Ook consumenten die zzp’er zijn, moeten kunnen vertrouwen op een goedwerkende energiemarkt. Zij moeten bijvoorbeeld net zo makkelijk kunnen overstappen naar een andere energieleverancier als iedere andere consument. Onredelijk hoge opzegvergoedingen dragen daar niet aan bij. We hebben hierover een jaar geleden een brief aan alle energieleveranciers gestuurd.”

Bron: ACM