6-5-2020: Holland Solar pleit voor uitstel najaarsronde SDE++ | NIFE Energieadvies

6-5-2020: Holland Solar pleit voor uitstel najaarsronde SDE++

Brancheorganisatie Holland Solar pleit ervoor om de opening van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) met 2 maanden uit te stellen in verband met de coronacrisis.

Holland Solar heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) voor de tweede keer een enquête uitgevoerd onder haar leden om de gevolgen van de coronapandemie te inventariseren. Waar in de eerste enquête naar voren kwam dat bij 2 op de 3 duurzame-energiebedrijven projecten stilvallen, blijkt uit het vervolgonderzoek dat met name de zorgen over (toekomstige) vraaguitval toenemen.

Consumentenvertrouwen
‘Het consumentenvertrouwen is gedaald waardoor er amper nieuwe orders worden geplaatst of offertes worden aangevraagd’, stelt Holland Solar. ‘De sector heeft goed geanticipeerd op vertraagde of verminderde leveringen vanuit het buitenland. Over het algemeen zijn de voorraden tot medio mei redelijk op orde. China is nu weer open voor leveringen naar het buitenland, dus het aanvullen van de voorraden zal waarschijnlijk goed blijven. Als belangrijke prioriteit wordt daarom aangegeven dat de grenzen open blijven voor goederenverkeer: dit is essentieel om de voorraden op orde te kunnen houden. Uiteraard geldt dit ook voor personenverkeer in Europa.’

Aanbevelingen om vraaguitval te voorkomen
Holland Solar stelt nu voor om de vraaguitval voor zonnepanelen en zonneboilers en projectstagnatie te voorkomen door:

  • meer mogelijkheden te bieden voor een laagdrempelige lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en consumenten;
  • de openingsdatum van SDE++ najaarsronde met (maximaal) 2 maanden te verschuiven om de sector optimaal de kans te geven om zich hierop voor te bereiden (red. eind april werd bekend dat minister Wiebes vooralsnog niet voornemens is de najaarsronde te verplaatsen vanwege de coronacrisis);
  • een oproep aan woningcorporaties en gebouwbeheerders om, met inachtneming van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, het werk aan verduurzaming door te laten gaan en dus toegang te verlenen tot gebouwen en daken;
  • een oproep aan gemeenten om vergunningverlening en omgevingsparticipatie door te laten lopen voor duurzame projecten;
  • om de eis ‘eigen rekening en risico’ in de energiebelasting los te laten, zodat het ontwikkelen van daken door derden vereenvoudigd wordt, want zo kunnen leasebedrijven en andere derden met eenvoudige contracten werken en de kosten beperkt houden voor de eindgebruiker.

Bron: solarmagazine.nl