8-4-2019: Gasprijs veert op | NIFE Energieadvies

8-4-2019: Gasprijs veert op

De gasprijs ging aan het einde van vorige week met een flinke spurt omhoog. Dit gebeurde zowel voor de lange termijnprijs als voor de korte termijnprijs. De korte termijnprijs steeg met bijna 2 eurocent per kuub. Voor de korte termijnprijs is de reden voor een klein deel te zoeken in het feit dat de temperaturen afgelopen week lager waren dan de week daarvoor. Grootste reden van de stijging komt door een vermindering van de aanvoer van aardgas uit Noorwegen. De verminderde aanvoer zou komen door gepland, maar ook door ongepland onderhoud.

Voor de lange termijnprijs moet de reden van de stijging naast de verminderde aanvoer gezocht worden in het stijgen van de CO2-emissierechtenprijs. Doordat de CO2-prijs stijgt wordt het minder aantrekkelijk om steenkool te gebruiken voor de productie van elektriciteit. Waar producenten in dat geval kunnen overschakelen naar gas als bron voor de opwek van elektriciteit is dit ook gebeurd. Op haar beurt neemt de vraag naar aardgas toe en stijgt hiervan dus de prijs.

Voor wat betreft de directe gevolgen van de Brexit op de gasmarkt lijkt er tot op heden weinig aan de hand te zijn. Maar nader bekeken is er toch zeker wel sprake van een indirecte impact als de prijsstijging van het gas voor een groot deel te verklaren valt door stijgende emissierechten die op haar beurt zorgen voor een stijging van de vraag naar gas.

Elektriciteit

De steenkoolprijs daalde tot halverwege afgelopen week opnieuw en steeg uiteindelijk pas weer iets aan het eind van vorige week. Vóór die stijging aan het eind van de week dook de prijs voor Europese steenkool onder de 70 dollar-grens per ton.

De richtinggever voor de elektriciteitsprijs voor de lange termijn was vorige week echter niet afkomstig uit de hoek van de steenkool, maar uit die van de stijgende CO2-emissierechten-prijs.

Reden lag in het feit dat er afgelopen week dan toch opeens meer vertrouwen in een Brexit mét een deal was, dan een harde-Brexit. De week daarvoor leek er nog het meest rekening te worden gehouden met het tegenovergestelde, een harde Brexit die voor een flinke prijsdaling zou kunnen zorgen door het surplus van Britse rechten. Zoals gezegd steeg de prijs van CO2-emissierechten aanzienlijk door het verhoogde vertrouwen in een ‘zachte’ Brexit en ging deze aan het eind van vorige week richting de 25 euro per ton.

In de korte termijnprijs was er afgelopen week weinig verandering.

Olie

De olieproductiebeperking van landen als Venezuela, Iran en OPEC-leden inclusief Rusland veroorzaken een prijs opdrijvend effect. Ook afgelopen week is de prijs wederom gestegen onder meer nadat vanuit de hoek van Saoedi-Arabië bekend werd gemaakt dat hun olie reserves veel kleiner zouden zijn dan wat algemeen aangenomen werd. In het verleden heeft de president van Amerika via Tweets getracht de prijs te verlagen, maar handelaren reageerden hier niet meer op. Er zal een andere manier gevonden moeten worden. Er zijn drie manieren voor Donald Trump om dit voor elkaar te krijgen maar deze zijn allemaal niet geliefd. Zo kan hij de betrekkingen met Iran verbeteren en de sancties welke door hemzelf aan Iran zijn opgelegd opheffen. Daarnaast kan hij de sancties tegen Venezuela van tafel vegen, maar dit lijkt onwaarschijnlijk omdat hiervoor het aftreden van de Venezolaanse president Maduro noodzakelijk is en die wordt wellicht door Russische paramilitairen in het zadel gehouden. Een derde mogelijkheid is dat hij de Amerikaanse strategische reserves gaat verkopen om zo de prijs laag te houden. Het zijn voor de Amerikaanse president geen fijne maatregelen maar wel een mogelijkheid om de prijs laag te houden en zo de economie op stoom te houden. Voor de lange termijn is de verwachting dat de productie in Amerika dermate grote vormen gaat aannemen dat de huidige mondiale productiebeperkingen geen invloed meer zullen hebben op de prijs. Het gaat dus om een tijdelijk probleem en dan ligt wellicht de verkoop van de nationale reserves het meest voor de hand.