01-06-2021: Zonnepanelen gaan een goede week tegemoet | NIFE Energieadvies

01-06-2021: Zonnepanelen gaan een goede week tegemoet

Gas

Lage opslagniveaus zorgen vooralsnog voor een opwaarts prijsniveau, de prijs voor een kuub gas is nog lang niet op zomerniveau en de vraag is of dit nog gaat gebeuren. Onzekerheid op de markt omdat Rusland nog steeds geen extra capaciteit heeft ingekocht voor de doorvoer door Oekraïne, dit zou volgens kenners weleens kunnen leiden tot het oplaaien van het gasconflict tussen beide landen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangegeven geen sancties op te leggen tegen het bedrijf dat Nord Stream 2 aanlegt, de gasleiding tussen Rusland en Duitsland, ook dit treft de Oekraïne en het land is dan ook niet blij met het hervatten van de aanleg van Nord Stream 2. Het land voelt zich behoorlijk belazerd. De angst bestaat dat Rusland nu de handen vrij heeft om politieke druk uit te oefenen, en dat is waarschijnlijk niet ten onrechte.

Verwachting: voor de korte termijn is de verwachting stabiel door oplopende temperaturen, voor de lange termijn is de verwachting onzeker.

Elektra

Ondanks dat de kolenprijs nog altijd in een stijgende trend verkeerd, is de prijs van de CO2-emissierechten licht gedaald en zo ook de prijs van elektra voor de lange termijncontracten. Er zijn geen directe oorzaken te benoemen voor de kleine neerwaartse druk op de elektraprijs maar wellicht zijn er diverse winstnemingen door CO2‑rechtenhandelaren. Voor de korte termijncontracten zijn er weinig nieuwe factoren waardoor de trend beïnvloed wordt. Zoals gebruikelijk is er neerwaartse druk door de opwek met zonnepanelen, maar aan de andere kant is de aanvoer van wind minder geworden waardoor er significant geen grote achterliggende veranderingen zijn. Wel is het verschil van dag tot dag van 4 cent per kWh. best groot te noemen, maar dat zijn de grillen van het weer.

Internationaal wordt er hard gewerkt aan elektrische kabelverbindingen tussen landen om elektra uit te kunnen wisselen op momenten dat er overschotten of te korten zijn. Zo heeft Duitsland afgelopen week een nieuwe verbinding met Noorwegen in gebruik genomen van 1400 MW. Met dit soort verbindingen kunnen pieken en dalen afgetopt worden maar omdat de vraag naar elektra sterk groeit, is het de vraag of e.e.a. überhaupt in balans te krijgen is.

Verwachting: de lange termijncontracten kunnen stabiel blijven in navolging op de zijwaartse beweging van de grondstoffen koers, de korte termijncontracten kunnen licht dalen door de opwek met zonnepanelen.

Olie

Het aankondigen van de aflopende lockdown in Europa en het feit dat de piek van de Covid‑19 golf is bereikt in India, waardoor economieën weer kunnen herstellen, heeft voor een positieve verwachting gezorgd ten opzichte van de vraag naar olie. Deze bewegingen zien we regelmatig de laatste weken, positieve berichten die de prijs flink opdrijven en een aantal dagen later volgt er nieuws waardoor de prijs weer daalt. Deze week hebben de OPEC+ landen weer overleg over de productie, de verwachting is dat men vasthoudt aan de voorgenomen productieverhoging en dat de productie wordt opgevoerd naar zo’n 2 miljoen vaten per dag.

Verwachting: positieve berichten en extra productie houden de olieprijs in balans.

Alle actuele prijzen en grafieken kunt u op de portal vinden: https://portal.nife.nl