02-11-2021: Brede oproep tot gerichte compensatie hoge energieprijs en warmtefonds | NIFE Energieadvies

02-11-2021: Brede oproep tot gerichte compensatie hoge energieprijs en warmtefonds

De FNV, Milieudefensie en de Woonbond roepen de Kamer in een gezamenlijke brief op om de compensatie van de stijgende energieprijzen gerichter in te zetten, zodat juist de huishoudens met lage inkomens in slecht geïsoleerde (huur)woningen geholpen zijn

Daarnaast willen de organisaties dat via een warmtefonds 3 miljard euro wordt ingezet om woningen met een slecht energielabel beter te isoleren.   

Uit recente cijfers van het TNO blijkt dat nu al 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Maar liefst 87 procent hiervan woont in een huurwoning. Het gaat om mensen met een laag inkomen voor wie de stookkosten te hoog zijn, of die om de energierekening te dempen de kachel uit laten en in de kou zitten. En die afhankelijk zijn van de verhuurder voor verduurzaming.

Met het huidige voorstel van het demissionaire kabinet wordt er via wijzigingen in de energiebelasting 2,7 miljard euro uitgetrokken voor compensatie van alle huishoudens in Nederland. Dat is een generieke maatregel, waarmee een groot deel van het geld terecht komt bij mensen die de compensatie niet nodig hebben.

Daarnaast moeten hoge stookkosten structureel worden aangepakt. Er gaat nu slechts 150 miljoen euro naar isolerende maatregelen. Dat is veel te weinig om echt verschil te maken. 

Bron: Energienieuws