05-07-2021: Stroom in juni 36 procent duurder dan in mei | NIFE Energieadvies

05-07-2021: Stroom in juni 36 procent duurder dan in mei

De inkoopprijs voor stroom lag in de maand juni bijna 36 procent hoger dan in mei. Dat blijkt uit een analyse van Zonneplan, dat dagelijks de uurprijs voor stroom bijhoudt. 

Een logische verklaring hiervoor lijkt de gasprijs te zijn, die eveneens is gestegen. Energiespecialist Tomas Bleker van Pricewise stelt dat de stijgende lijn van 2019 wordt doorgezet. Zijn verwachting is dat de stroomprijzen tot aan de winter hoog blijven.

De gasvoorraden zijn, door het koude voorjaar, pas tot 45 procent gevuld. Bovendien is het ook gewoon een geopolitiek spel van Rusland, dat bewust minder gas levert om de druk op de komst van de zogeheten Nord Stream 2-gasleiding onder de Oostzee door te versnellen. Volgens Bleker is er daarnaast nog ‘een cocktail aan oorzaken’ die zorgen voor een hoge gasprijs.

Zonneplan haalt de zogeheten EU ETS-prijzen aan. Dit zijn de CO2-emissieprijzen: de prijs voor certificaten die bedrijven onderling mogen verhandelen. De gasprijs hangt hier vrijwel één-op-één mee samen. Dus hogere prijzen voor CO2-emissiecertificaten gaan haast altijd samen met een stijging van de gasprijs, waardoor ook de prijs van stroom weer stijgt.

De prijs voor het uitstoten van een kuub CO2 is in een jaar tijd verdubbeld van 28,01 euro op 1 juli vorig jaar naar 56,37 euro vandaag de dag.

Verder noteerde juni ‘slechts’ 8 uren waarin de stroomprijs negatief was, tegen 33 keer in mei. Volgens Zonneplan is de enige logische verklaring daarvoor dat er in mei meer stroom uit zon en wind werd opgewekt. Hoe groter het aandeel duurzame stroom in de elektriciteitsmix, hoe lager over het algemeen de stroomprijs is. Negatieve stroomprijzen ontstaan wanneer er meer energie uit duurzame bronnen wordt opgewekt dan het net op dat moment aankan. Gebruikers krijgen op die momenten geld toe om stroom af te nemen.

De gemiddelde stroomprijs per kilowattuur steeg van gemiddeld 21,85 cent in mei naar 24,29 cent in juni. Deze bedragen bestaan voor een groot gedeelte (ruim 15 cent) uit vaste belastingen. Puur gekeken naar de inkoopprijs gaat het om een prijsstijging van bijna 36 procent.

Het goedkoopste uur in juni was op zondagmiddag 13 juni om 14 uur. Toen kostte stroom slechts 10,6 cent. Op woensdag 23 juni, om 19 uur, noteerden we met 31,3 cent de hoogste uurprijs van de maand.

Energieleveranciers berekenen de gestegen inkoopprijs voor stroom door naar hun klanten. Per 1 juli zijn de tarieven voor variabele energiecontracten – deze mogen ieder halfjaar gewijzigd worden – met zo’n 25 procent verhoogd. Ook de vaste energieprijzen zitten al geruime tijd in de lift.
Energiewatcher Bleker verwacht dat we in elk geval tot en met de winter aan de hoge prijzen blijven vastzitten.

Bron: Energienieuws