05-08-2022: ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers | NIFE Energieadvies

05-08-2022: ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet.

In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken aansluiten als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3×80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken.

Het verzwaren van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen, moet straks binnen twaalf weken geregeld zijn.

De maximumtermijn van 12 weken moet gaan gelden voor eenvoudige aanpassingen bij kleinverbruikers (consumenten en MKB’ers) waarbij netbeheerders alleen ‘in de meterkast’ werkzaamheden moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld het verzwaren van een bestaande aansluiting van 1×35 Ampère naar 3×25 of 3×35 Ampère. Voor nieuwe aansluitingen voor kleinverbruikers (waarvoor bijvoorbeeld graafwerkzaamheden nodig zijn) geldt een maximale aansluittermijn van 18 weken.

Voor grootverbruikers (tot 10 MVA) is de aansluittermijn afhankelijk van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. Als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, moet een netbeheerder de nieuwe aansluiting binnen 40 weken realiseren. Bij een tekort aan transportcapaciteit moet de netbeheerder de congestie eerst zo snel mogelijk oplossen en dan de nieuwe aansluitingen realiseren.

De nieuwe aansluittermijnen worden vastgelegd in de nieuwe codewijziging voor aansluittermijnen elektriciteit die zij ter consultatie op haar website heeft gepubliceerd.

Bron: Energienieuws