05-10-2021: ACM waarschuwt voor verstoring balanceringsmarkt gas | NIFE Energieadvies

05-10-2021: ACM waarschuwt voor verstoring balanceringsmarkt gas

Bedrijven die handelen op de internationale balanceringsmarkt voor gas moeten ervoor zorgen dat zij het proces van vraag en aanbod niet verstoren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst bedrijven die actief zijn op de balanceringsmarkt van gas op hun verantwoordelijkheid naar aanleiding van een onderzoek naar marktmanipulatie door een energiehandelsbedrijf.

De ACM heeft besloten dit energiehandelsbedrijf geen boete op te leggen omdat er in deze casus onvoldoende bewijs is om zonder twijfel een overtreding van artikel 5 van de REMIT-verordening (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) vast te stellen. Het onderzoek is voor de ACM wel aanleiding te verduidelijken wat zij verwacht van markdeelnemers op de balanceringsmarkt.

Om gas veilig te kunnen transporteren moet het gastransportnet in balans zijn. Dit wil zeggen dat het transportnet op de juiste druk blijft en dat er per saldo even veel gas wordt ingevoed als er wordt onttrokken. Als een bedrijf tijdens een balanceringsactie gas inkoopt, verwacht de ACM dat dit bedrijf zich inspant gas aan het systeem te onttrekken om zijn portfolio weer in balans te brengen en zo bij te dragen aan het terugbrengen van de balans in het systeem. Het is niet wenselijk dat een marktdeelnemer met een (aanzienlijk) aandeel in de totale onbalans van het systeem, tijdens balanceringsacties van GTS bij herhaling aanzienlijke volumes gas bijkoopt zonder het gekochte gas daadwerkelijk aan het systeem te onttrekken. Dit benadeelt andere marktdeelnemers en kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een (verboden) marktmanipulatie. Bovendien ondermijnt dit de goede werking van het balanceringsregime.

Bron: Energienieuws