06-01-2022: Schaarste op het net voor grote afnemers in kaart gebracht | NIFE Energieadvies

06-01-2022: Schaarste op het net voor grote afnemers in kaart gebracht

De bestaande, landelijke capaciteitskaart van de netbeheerders in ons land, wordt uitgebreid. Een extra ‘laag’ op de kaart geeft inzicht in de (afname)schaarste op sommige locaties voor grote afnemers. De informatie betreft alleen grootverbruikers en geldt niet voor consumenten-aansluitingen. Bedrijven en organisaties hebben hiermee bij locatiekeuzes inzicht in de mogelijkheden voor de beschikbare (te contracteren) capaciteit voor afname.

Door de aanleg van extra kabels en transformatorstations is de capaciteit al sterk uitgebreid. Dat gaat echter niet snel genoeg; zonneparken bijvoorbeeld, liggen sneller dan de netbeheerders kunnen bouwen. Ook kost het door vergunningenprocedures jaren voordat de aanleg van grote stations of kabeltracés kan starten.

De komende jaren staan miljardeninvesteringen gepland om het net uiteindelijk grofweg te verdubbelen. Ondertussen doen de netbeheerders een dringend beroep op het toekomstig kabinet om de doorlooptijden voor vergunningen te versnellen en duidelijke keuzes te maken bij de vraag welke partijen voorrang moeten krijgen en op welke locaties.

Overigens betekent dit niet dat er in gebieden zonder kleur altijd een garantie is op directe beschikbaarheid; voor grote gebruikers zijn vaak speciale maatregelen nodig. Ook kan het zijn dat er inmiddels meer afnamecapaciteit  in hetzelfde deel van het net aangevraagd is. De informatie op de nu gepubliceerde kaart geldt als een indicatie. Bij concrete plannen is het altijd verstandiger om eerst contact op te nemen met de betreffende netbeheerder.

Bron: Energienieuws