06-04-2023: Meer dan de helft van alle stroom in maart was groen. | NIFE Energieadvies

06-04-2023: Meer dan de helft van alle stroom in maart was groen.

Meer dan de helft van alle stroom die in de maand maart in Nederland is opgewekt was groen: 53 procent. Dat was het hoogste percentage ooit.

Dat blijkt uit cijfers die het Nationaal Klimaat Platform bijhoudt op Energieopwek.nl. In maart 2022 kwam nog 39 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa.

Vooral wind

Windturbines leverden de meeste groene stroom: 28 procent. Zonnepanelen leverden 15 procent en de verbranding van biomassa 10 procent. Maart had minder zonuren dan vorig jaar en minder dan het gemiddelde in die maand. Maart was echter wel een winderige maand, waardoor turbines bijna het dubbele aan stroom leverden vergeleken met vorig jaar. In totaal steeg de productie van hernieuwbare elektriciteit met 17 procent ten opzichte van maart 2022. Het Klimaatakkoord stipt bij deze cijfers steeds aan dat het om elektriciteit gaat en niet om alle energie. Stroom maakt slechts 20 procent uit van het totale energieverbruik in Nederland. Door elektrificatie van industrie, elektrisch rijden en verwarmen via warmtepompen zal dat aandeel volgens het PBL in 2030 groeien tot 24 procent van het energieverbruik.

Slechte winter

2022 was voor de opwek van groene stroom een recordjaar. Toen kwam 41 procent van de Nederlandse elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Toch werd de afgelopen winter 12 procent minder groene stroom opgewekt dan in de vorige winter. Vooral zonnepanelen leverden minder stroom op omdat er minder zonnige dagen waren. Windmolens produceerden minder groene stroom dan in de winter van 2021/2022. Dat beeld is wat vertekend omdat het die winter uitzonderlijk zonnig en stormachtig was.

Wind en zon blijven groeien

Overigens blijft de capaciteit aan zonne- en windenergie fors groeien. In Nederland kwamen er vorig jaar opnieuw voor 4 gigawattpiek (GWp) aan nieuwe zonnepanelen bij. Daarnaast gingen nieuwe windparken stroom leveren. Nederland is inmiddels koploper in het overstappen naar wind en zon. Ander goed nieuws komt uit de Amsterdamse haven. Die heeft zijn doel om eind volgend jaar 250.000 vierkante meter aan zonnepanelen op daken van bedrijven te hebben liggen nu al gehaald. Een verdubbeling ten opzichte van 2020. Het nieuwe doel is 350.000 vierkante meter voor 1 januari 2025.

Bron: change.inc