06-07-2021: Pionieren met warmte uit grote diepte in Noord Holland | NIFE Energieadvies

06-07-2021: Pionieren met warmte uit grote diepte in Noord Holland

Noord-Hollanders met stadsverwarming krijgen mogelijk binnen een paar jaar te maken met aardwarmte. Stadsverwarming is vaak een mengeling van restwarmte en verbranding van afval en biomassa. Aardwarmte komt daar straks bij.

Momenteel heeft Noord-Holland drie geothermie-installaties: in Heemskerk, Wieringermeer en Andijk. Nederland telt er in totaal 24. Deze installaties verwarmen glastuinbouwkassen met warmte afkomstig van 2 tot 4 kilometer diepte. Weetje: de watertemperatuur op 1 kilometer diepte is 40 graden; 2 kilometer lager is het 100 graden of meer.

Noord-Holland is een relatief kansrijke geothermieplek, vertelt Matthijs van Oosterhout, tot voor kort beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling bij de provincie. Vooral in het noorden is de ondergrond goed geschikt. Over het zuiden is minder bekend. Daar moet men meer onderzoek doen naar de geschiktheid van de diepe ondergrond. Om die reden hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland Energiebeheer Nederland (EBN) gevraagd om extra onderzoek in de MRA. De resultaten daarvan zijn begin 2022 bekend.

Bron: Energienieuws