06-07-2021: Plafond lijkt nog niet in zicht | NIFE Energieadvies

06-07-2021: Plafond lijkt nog niet in zicht

Gas

De stijgende lijn van de aardgasprijs gaat nog onveranderd verder en de vooruitzichten geven weinig zicht op een aanstaande daling. Voor het komende winterseizoen is het nog steeds de vraag of de gasvoorraden tijdig gevuld zijn tot een zeker niveau, in Nederland zouden de gasbergingen nu voor 30 procent gevuld zijn, dat is al iets meer als de 18 procent die in het voorjaar genoteerd werd. De gasbergingen in heel Europa zijn bijna voor de helft gevuld, in vergelijk met een jaar geleden was dit iets meer dan 80 procent.

De vraag naar aardgas blijft onverminderd doorgroeien, alleen dit jaar al is, volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA), de vraag met zo’n 4 procent toegenomen. De groei is vooral aan te rekenen aan het economische herstel van de Corona crisis en de toegenomen vraag naar vloeibaar gemaakt gas (LNG) uit de Aziatische landen.

Elektra

De weersomstandigheden en de grotere vraag naar elektra wereldwijd zorgen voor hogere tarieven voor zowel de korte als lange termijncontracten. De korte termijncontracten worden direct opgestuwd door het matige aanbod van zon en wind waardoor de opwek door zonne- en windinstallaties niet optimaal is. De lange termijncontacten worden stijgend aangejaagd doordat het weer met name in Azië van dien aart is, dat de vraag gedurende geheel 2021 exponentieel gestegen is. Allereerst was het koud in Azië waardoor er veel grondstoffen nodig waren om elektra op te wekken voor verwarming en vervolgens heeft de kou plaats gemaakt voor een hittegolf waardoor de vraag naar grondstoffen aan blijft houden. Door de economische opleving als gevolg van afnemende Corona perikelen is de vraag naar elektra sowieso al fors toegenomen en meer dan er aan nieuwe opwek bijkomt.

De CO2-emissierechten stijgen nog altijd doordat de vraag naar elektra ook stijgt, echter lijkt het erop dat het elektra verbruik niet omlaag kan doordat het een hoofdzakelijk primaire vraag is. De wens van de Europese Unie om de vraag naar elektra terug te dringen door extra belasting te heffen doormiddel van CO2-emissierechten, lijkt hiermee niet te werken op het huidige niveau. Het levert alleen extra inkomsten op voor de EU.

Olie

De olieprijzen stijgen op het moment dat de OPEC+ vergadert over het versoepelen van de productiebeperkingen, afgelopen vrijdag konden ze het nog niet eens worden en hebben ze de beslissing uitgesteld tot maandag. De Verenigde Arabische Emiraten willen een grotere productieverhoging dan wat er is voorgesteld, de Verenigde Arabische Emiraten willen een productieverhoging van 2 miljoen vaten per dag terwijl de andere leden niet meer dan een half miljoen vaten hebben voorgesteld. Weer zijn de ruwe olievoorraden in de Verenigde Staten gedaald, de voorraden daalde nu onder het niveau van vorig jaar maart.

De olielanden verkopen al meer dan een jaar minder olie dan ze eigenlijk zouden kunnen, een erfenis van de coronacrisis. Die productiebeperking wordt nu langzaam afgebouwd, maar het tempo daarvan kan grote gevolgen hebben op de oliemarkt. Het aanbod van olie blijft sterk achter bij de gestegen vraag, nu er in veel landen weer volop gereisd kan worden dankzij de vaccins tegen corona.