07-03-2022: Gasunie zet extra stappen om leveringszekerheid van gas in Nederland en Europa veilig te stellen | NIFE Energieadvies

07-03-2022: Gasunie zet extra stappen om leveringszekerheid van gas in Nederland en Europa veilig te stellen

Gasunie, beheerder van energie-infrastructuur in Nederland en Duitsland, zal de komende tijd extra stappen zetten om de leveringszekerheid van gas voor Nederland, Duitsland en Europa veilig te stellen.

Het gaat daarbij concreet om de aanleg van een nieuwe opslagterminal voor LNG en duurzame energie in Brunsbüttel (Duitsland), zoals zondag 27 februari door de Duitse Bondskanselier Scholz aangekondigd in zijn toespraak in de Bondsdag.

Ook onderzoekt Gasunie de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten. Gasunie zet deze stappen in nauwe samenwerking met de Nederlandse en Duitse regering.  

De Duitse Bondskanselier Scholz kondigde zondag 27 februari in zijn toespraak in de Bondsdag de bouw van twee energie-importterminals aan. Eén daarvan betreft een terminal in Brunsbüttel die Gasunie aan het ontwikkelen is. De gesprekken met de Duitse overheid over de bouw zijn in de afrondende fase.

Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal. Deze terminal zal naast LNG ook geschikt worden gemaakt voor het importeren van (groene) waterstof. Verder onderzoekt Gasunie op korte termijn hoe de LNG-importcapaciteit in Nederland verder vergroot kan worden. Zo kan de afhankelijkheid van de import van gas uit Rusland worden afgebouwd.

Gasunie bevriest daarnaast alle non-operationele relaties en contacten met Russische bedrijven zoals Gazprom. Vanuit het aandeelhouderschap van 9 procent heeft de CEO van Gasunie qualitate qua zitting in het Shareholders Committee van Nord Stream. In het licht van de huidige ontwikkelingen schort Han Fennema zijn werkzaamheden in dit verband op. Verder wordt ook samenwerking op het vlak van kennisdeling en wetenschappelijke ontwikkeling bevroren.

Operationele contacten met Russische bedrijven zijn teruggebracht tot het minimumniveau dat noodzakelijk is voor het via onze infrastructuur faciliteren van de leveringszekerheid van Nederland en Europa. Vanwege de grote maatschappelijke en economische consequenties voor de samenleving in Europa volgt Gasunie hierin het kabinetsbeleid ten aanzien van gasimport uit Rusland. Uiteraard handelt Gasunie volledig in lijn met het Europese en Nederlandse sanctiebeleid.

Bron: Energienieuws