07-12-2021: SDE++ 2021 fors meer aangevraagd: budgetclaim van €12 miljard | NIFE Energieadvies

07-12-2021: SDE++ 2021 fors meer aangevraagd: budgetclaim van €12 miljard

Een groot aantal subsidieaanvragen dat leidt tot minder CO2-uitstoot. Dat is het voorlopige resultaat van de openstellingsronde 2021 van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Ondernemers vroegen voor €12 miljard subsidie aan.

In de SDE++ 2021 zijn er 4.109 aanvragen ingediend. Deze projecten zijn samen goed voor 7,26 megaton CO2-vermindering per jaar. Er is voor €12 miljard subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is €5 miljard. Het budget is daarmee ruim overtekend; er is meer aangevraagd dan beschikbaar is. 

Zonnepanelen en CO2-afvang en -opslag populair 

Het grote aantal aanvragen geeft wederom aan dat ondernemend Nederland de urgentie voelt om de CO2-uitstoot te verminderen. De hoogste claim werd ingediend voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS; €6,1 miljard) en zonnepanelen (zon-PV; €2,2 miljard). Er is dit jaar daarnaast belangstelling voor nieuwe technieken, zoals geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en CO2-afvang en gebruik (CCU). 

Beoordelen van aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling uitvoert, beoordeelt op dit moment de ingediende aanvragen. Om het budget toe te kennen, baseren wij ons op het moment van indienen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). En daarnaast op de laagste subsidie-intensiteit (het project met de minste subsidiebehoefte per ton CO2). 

Wij toetsen of de projecten technisch, financieel en economisch haalbaar zijn. Zo vergroten we de kans dat projecten slagen en de doelstelling van de CO2-vermindering bereikt wordt.

Verder met de energietransitie

In de miljoenennota 2022 staat dat de SDE++-regeling in 2022 en 2023 stapsgewijs aangepast wordt. Het doel hiervan is dat alle sectoren de komende jaren stappen kunnen zetten in de energietransitie (de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie). 

In 2022 zal er meer budget komen voor de regeling. Ook het plafond van CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt verhoogd. Meer hierover leest u in de Kamerbrief van 2-12-2021.

Bron: RVO.nl