07-12-2021: Transporttarief energie stijgt gemiddeld met 6 euro per huishouden per jaar | NIFE Energieadvies

07-12-2021: Transporttarief energie stijgt gemiddeld met 6 euro per huishouden per jaar

De tarieven voor het transport van elektriciteit en gas stijgen in 2022 in totaal met gemiddeld 6 euro per huishouden (exclusief BTW). Dat blijkt uit de tarievenbesluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de regionale netbeheerders. De ACM stelt deze tarieven van netbeheerders jaarlijks vast. Dit is het eerste jaar dat de ACM de tarieven vaststelt volgens de nieuwe methodebesluiten die in september 2021 zijn gepubliceerd.

Door regulering van de tarieven zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen voor investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie.

De netbeheertarieven bestaan uit een transport- en aansluittarief. De gemiddelde tarieven die een huishouden betaalt voor gas dalen in 2022 met 0,55 procent. De gemiddelde tarieven voor elektriciteit stijgen in 2022 met 3,3 procent.

De belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de toegenomen kosten die de landelijke netbeheerder TenneT in 2022 aan de regionale netbeheerders elektriciteit doorberekent omdat het bedrijf de komende jaren veel extra kosten maakt voor het verzwaren van het hoogspanningsnet. Deze extra kosten hebben ook gevolgen voor de tarieven die grootverbruikers moeten betalen.

Bron: Energienieuws