09-07-2021: Nieuwe technieken in de SDE++ 2021 opgenomen | NIFE Energieadvies

09-07-2021: Nieuwe technieken in de SDE++ 2021 opgenomen

Aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021 zijn een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Dat staat in de publicatie van de Staatscourant van 9 juli 2021.

De SDE++ 2021 is tot stand gekomen door een marktconsultatie. Naast nieuwe categorieën, blijven bestaande categorieën behouden. Sommige zijn aangescherpt of uitgebreid.

Nieuw in de SDE++

Een selectie van nieuwe categorieën:

  • PVT met warmtepomp
    Een PVT-systeem is een combinatie van een traditioneel zonnepaneel en een zonnecollector in één. Dit systeem is vaak gemonteerd op een schuin of plat dak en levert elektriciteit en warmte.
  • CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw
    De CO2 kan zelf geproduceerd worden met (gas)gestookte installaties (ketel of WKK) of ingekocht worden bij derden. De ingekochte CO2 is dan afkomstig van een industriële installatie die CO2 afvangt. De glastuinbouw gebruikt CO2 om de CO2-concentratie in de kas te verhogen. Dit stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten. Vangt u CO2  af of koopt u het in, dan komt u nu mogelijk in aanmerking voor de SDE++ 2021.
  • CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
    In de SDE++ 2021 zijn een aantal categorieën opengesteld specifiek voor transport van geavanceerde hernieuwbare (schone) brandstoffen op de Nederlandse markt.

Binnenkort vindt u alle informatie over de SDE++-openstelling 2021 op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wilt u nu al weten welke categorieën, onder welke voorwaarden worden opengesteld, lees dan onderstaande stukken. De SDE++ 2021 is open van 5 oktober, 9:00 uur tot 11 november, 17:00 uur.

Meer weten?

•    Besluit SDE (01-11-2020)
•    Algemene uitvoeringsregeling (09-07-2021)           
•    Aanwijzingsregeling categorieën (09-07-2021)
•    SDE++
•    SDE++-webinar2021

Bron: RVO.nl